Bergqvist vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist ställer upp för omval till vice ordförande för SFP på partidagen i maj. Bergqvist har fungerat som partiets vice ordförande sedan 2017.

– Vi behöver krafttag när det gäller att ta oss ur den kris som coronapandemin skapat. Vi behöver en möjliggörande sysselsättningspolitik där arbete alltid ska löna sig och olika former av hjälp och stöd för de som är i behov av det, säger Bergqvist.

Bergqvist ser med oro på hur flörtandet med högerpopulismen blir allt vanligare och hur många väljer att sätta egen vinning framom samhällets bästa. Under coronaåret har partiernas värderingar satts på prov och man har kunnat se hur många partier verkligen vacklat.  

– Jag är stolt och glad över att SFP fortsättningsvis står för stabilitet, pragmatism och en helhetssyn där grundrättigheter, människors lika värde och liberala värderingar fungerar som rättesnöre. Det är det här som Finland behöver just nu och det här jag verkligen vill jobba för, säger Bergqvist.

Bergqvist valdes till riksdagsledamot från Egentliga Finland i april 2019. SFP:s partidag ordnas i år virtuellt den 29–30 maj. 

Adlercreutz: Vi behöver en klar exitplan för resande

Det är mycket troligt att den globala ekonomin återhämtar sig snabbt efter coronakrisen. Både USA och Kina är på väg mot en årlig tillväxt på mer än sex procent på basen av hur året inletts.

Läs föregående artikel

SFP i Pargas nominerade ytterligare och går till val med 49 kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Pargas har på sitt möte den 2.5 nominerat ytterligare två kandidater till kommunalvalet 2021 i Pargas. De som nu nominerats är Jan ”Bambu” Eriksson och Saija Westerlund-Cook.

Läs följande artikel