Adlercreutz: Vi behöver en klar exitplan för resande

Det är mycket troligt att den globala ekonomin återhämtar sig snabbt efter coronakrisen. Både USA och Kina är på väg mot en årlig tillväxt på mer än sex procent på basen av hur året inletts.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är emellertid orolig för att Europa inte hinner med tåget. Att göra upp klara spelregler för resande är centralt.

– Genom ett gemensamt certifikat kan vi underlätta resandet och också riva ner de barriärer vi byggt upp inom EU. En snabb implementering av kommissionens förslag om Digital Green Certificate, det digitala gröna intyget, är av ytterst stor vikt för att vi snabbt skall komma på fötter också i Europa, säger Adlercreutz. 

Han säger att det också är viktigt att beakta olika länders vaccinationsstrategier.

Till exempel Finnairs passagerarmängd var i mars över 80 procent mindre än för ett år sen på grund av coronakrisen. Företaget gör stora förluster varje dag. Ett problem är att spelreglerna inte är gemensamma. 

– Vi måste skapa klara spelregler för alla flygbolag. Entydiga gemensamma krav. Men som land måste vi också hinna med i utvecklingen. Vaccinet tar snabbt udden av sjukdomen. Många länder planerar redan att sätta klara numerära kriterier för inresa från olika länder. Om smittsiffran är under ett visst tal är inresa fritt. Vid en annan smittsiffra krävs intyg. Utan intyg krävs test och karantän. Det här borde vi implementera också i Finland. 

– Vi behöver en klar exitplan också för resandet. Vi har inte råd att missa tåget, säger Adlercreutz.

Minister Blomqvist: Ansvarsfulla beslut för framtiden

- Resultatet av halvtidsrian är bra för Finland. Vi kunde fastställa en hållbar vägkarta ut ur krisen vilket tryggar vårt lands stabilitet och politiska handlingskraft, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Det viktiga är att vi har kunnat bära ansvar och sätta finländarnas bästa i första rummet.

Läs föregående artikel

Bergqvist vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist ställer upp för omval till vice ordförande för SFP på partidagen i maj. Bergqvist har fungerat som partiets vice ordförande sedan 2017.

Läs följande artikel