Bergqvist vill se jobbsedel för unga, startpeng och arbetslöshetsunderstöd som blir fortbildningspeng

Svenska Folkpartiets riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist efterlyste på SFP:s partidag färre restriktioner och nya sysselsättningsåtgärder för att få igång landets ekonomi igen.

– Restriktioner är undantag och kan inte längre på samma sätt motiveras med att säkra människors liv och hälsa i och med att över hälften av finländarna redan vaccinerats. Faktum är att begränsningarna just nu är det största hotet mot människors hälsa och välmående, säger Bergqvist

Bergqvist efterlyser också tre nya program när det gäller att snabbt få tillbaka finländarna i arbetet igen. Det första skulle vara en jobbsedel för unga som befriar arbetsgivaren från arbetsgivaravgifter. Det andra skulle vara ett system med startpeng för nygrundade företag som tar sikte på samhället efter coronapandemin. Som trejde exempel vill Bergqvist utveckla systemet med arbetslöshetsersättningen så att om man inte fått ett nytt jobb efter 6 månader så kan stödet ändras till fortbildningspeng och hålla sig på samma nivå under fortbildningsperioden. I annat fall skulle stödet sjunka.

– Nya tider kräver nya tag. Vi behöver flexibla system som uppmuntrar till arbete och fortbildning så att arbetskraften och arbetsplatserna bättre möter varandra säger Bergqvist.

Blomqvist: Sysselsättning och livskraft börjar i kommunerna

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfte i sitt partidagstal fram att sysselsättning och livskraft spelar en stor roll i kommunalvalet.

Läs föregående artikel

Strand: Medicinsk utbildning till Vasa

Under Svenska folkpartiets partidag lyfte Joakim Strand fram läkarbristen i vårt land.

Läs följande artikel