Strand: Medicinsk utbildning till Vasa

Under Svenska folkpartiets partidag lyfte Joakim Strand fram läkarbristen i vårt land.

– Bland andra Samuli Saarni, en erfaren vårdledare och docent inom hälsoetik har framfört att man i Finland borde grunda en ny medicinsk fakultet. Oavsett om de tilläggsplatser som definitivt behövs åstadkoms genom befintliga eller en helt ny fakultet så vore Vasa ett naturligt ställe där den medicinska utbildningen och forskningen borde stärkas, konstaterar Joakim Strand, riksdagsledamot och stadsfullmäktigeordförande i Vasa.  

– Vasa centralsjukhus har ett nationellt ansvar för patient- och klientsäkerhet. Vasa har sedan tidigare mångsidiga högskoleenheter. Industrin har rekordinvesteringar på gång. Att vi behärskar svenskan gör att vi inom vissa områden mycket väl kunde ha hela Norden som arbetsfält och kundbas. En av de första specialiteterna som bör förstärkas är definitivt psykiatrin. Finland skulle ha mycket att vinna på att Vasa skulle ha en stark roll inom medicinsk utbildning, avslutar Strand.

Bergqvist vill se jobbsedel för unga, startpeng och arbetslöshetsunderstöd som blir fortbildningspeng

Svenska Folkpartiets riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist efterlyste på SFP:s partidag färre restriktioner och nya sysselsättningsåtgärder för att få igång landets ekonomi igen.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Finländarna behöver en vårdreform

Svenska folkpartiets partidag går av stapeln som bäst. Under den allmänpolitiska debatten betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi vikten av att få vårdreformen i mål. Rehn-Kivi, som sitter i riksdagens social- och hälsovårdsutskott, tror att den föreslagna vårdreformsmodellen nu har de bästa förutsättningarna att gå igenom av alla de olika förslag som beretts under de senaste tjugo åren. Perfekt är modellen ändå inte.

Läs följande artikel