Biaudet: Det är dags för Finland att få en samtyckeslag

Lagstiftningen har helt klart släpat efter i tiden. För tillfället förutsätter inte strafflagen ett samtycke för sex.

I dag diskuterar riksdagen lagmotionen som lämnades in av riksdagens kvinnonätverk om att sex och sexuellt umgänge ska basera sig på samtycke.

− Lagstiftningen har helt klart släpat efter i tiden. För tillfället förutsätter inte strafflagen att det måste finnas samtycke för att ha sex. Det är dags att vi får en lag som tydligt signalerar var gränsen går för vad som är våldtäkt – finns det inte samtycke är det våldtäkt, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Den nuvarande finska lagstiftningen kräver att utövaren tvingar offret till sex med våld eller hot om våld, för att det skall räknas som våldtäkt. Också om offret är medvetslöst eller oförmöget att fatta egna beslut räknas det till våldtäkt.

Internationellt har krav på ändring av den finska lagstiftningen redan funnits i åratal. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna konstaterade redan år 2003 att ett samlag utan samtycke är våldtäkt. FN:s CEDAW-kommitté har upprepade gånger uppmanat Finland att ändra på sin lagstiftning så att våld inte är det centrala kriteriet i en våldtäkt. Också Istanbulkonventionen förpliktar Finland att granska kännetecknen för våldtäkt.

− I dagens läge finns det ett enormt mörkertal i våldtäktsstatistiken. Uppskattningsvis anmäls hela 90 procent av alla våldtäkter inte. Många låter ofta bli att anmäla, på grund av att processen är så tung för offret och då utgången i rättsprocessen är så osäker. En lagändring skulle sätta fokus på bristen på samtycke och klart signalera att det är just där gränsen går, säger Biaudet

Henriksson sotesta: Hallituksen tavoitteet eivät täyty talouspolitiikan osalta

För mig är det fullständigt obegripligt att regeringen talar om ”så långt möjligt” när det gäller tryggandet av språkliga rättigheter.

Läs föregående artikel

Ministern lovar inget nytt om vargen

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att hålla vargstammen under kontroll och öka medborgarnas säkerhet? Det frågade SFP av regeringen i ett skriftligt spörsmål.

Läs följande artikel