Ministern lovar inget nytt om vargen

Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att hålla vargstammen under kontroll och öka medborgarnas säkerhet? Det frågade SFP av regeringen i ett skriftligt spörsmål.

Nu svarar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Hur farlig vargen är för människan bedöms alltid från fall till fall, säger han.

Leppä konstaterar att vargförordningen tillåter jakt på högst 53 vargar under jaktåret 2017-2018. Ministeriet anser att kvoten på 53 vargar erbjuder Finlands viltcentral tillräckliga möjligheter att hantera frågan. Förutom att Finlands viltcentral kan bevilja undantagstillstånd har polisen möjlighet att fatta beslut om att fördriva eller avlägsna vargar som orsakar hot, heter det i ministeriets svar.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist, som är första undertecknare till spörsmålet, är inte helt nöjd med svaret.

– Enligt de senaste officiella uppgifterna har vargstammen inte vuxit, men lokalt har den vuxit. I stället för att fokusera på den nationella nivån och det totala vargantalet i Finland borde man se frågan regionalt, säger han.

Förekomsten av varg blir allt vanligare på många håll. Exempelvis i Österbotten som Västnyland har gjorts flera vargobservationer nära bosättning.

I ministeriets svar konstateras att en varg som vistas på en gård ska i första hand fördrivas, men om inte det har gett resultat ”kan en varg som kommer till gårdar avlivas.”

– Ministeriets svar visar tyvärr inte tillräcklig förståelse för människors oro för att vargstammen växer lokalt och att vargflockarna gör allt fler gårdsbesök. Nu borde man se på frågan med nya glasögon. Ministeriet borde utreda vad det betyder då vargen nu etablerat sig i rätt tätbebyggda områden, säger Blomqvist.

Biaudet: Det är dags för Finland att få en samtyckeslag

Lagstiftningen har helt klart släpat efter i tiden. För tillfället förutsätter inte strafflagen ett samtycke för sex.

Läs föregående artikel

Henriksson: Frontveteranerna måste få den rehabilitering de behöver

I pengar mätt är det är en liten uppoffring i jämförelse med den tacksamhetsskuld vi alla känner inför frontveteranerna.

Läs följande artikel