Biaudet: Finland bör binda sig till en feministisk utrikespolitik

Riksdagen förde idag en remissdebatt om statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken.

– Jag gläds särskilt över att det för första gången i Finland tillsätts jämställdhetsmål som sträcker sig över regeringsperioder. Regeringens ambitiösa målsättning om att Finland ska vara ledande på jämställdhet är viktigt och förutsätter målmedvetet arbete och resurser, sade Eva Biaudet i Svenska riksdagsgruppens anförande. 

– Nu är det dags att även diskutera om starkare skydd för kvinnors kroppsliga integritet och om aborträtten kan behöva till och med grundlagsskydd.

Enligt Svenska riksdagsgruppen finns det ingen orsak varför regeringens mål om att bli bäst på jämställdhet inte skulle kunna bli verklighet. Detta förutsätter också synligt internationellt ledarskap i jämställdhetsfrågor.

– Finland kunde genom att förbinda sig till en feministisk utrikespolitik, visa sin tillhörighet med de länder som främjar kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen både nationellt och internationellt.

Blomqvist: Finland ska vara diskrimineringsfritt och jämlikt

Riksdagen har idag (14.9) diskuterat den jämställdhetspolitiska redogörelsen i remissdebatt. Redogörelsen har färdigställts under ledning av ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

Torvalds: Talet om unionens tillstånd fullt av vackra tankar men hur de ska förverkligas förblev oklart

På onsdagen höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga anförande om unionens tillstånd. Talet inför Europaparlamentet innehöll allt ifrån kriget i Ukraina och energifrågor till vaccinproduktion och stödandet av demokratiutvecklingen både innanför och utanför EU.

Läs följande artikel