Torvalds: Talet om unionens tillstånd fullt av vackra tankar men hur de ska förverkligas förblev oklart

På onsdagen höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga anförande om unionens tillstånd. Talet inför Europaparlamentet innehöll allt ifrån kriget i Ukraina och energifrågor till vaccinproduktion och stödandet av demokratiutvecklingen både innanför och utanför EU.

Huvudfokus låg, precis som väntat, på energipolitik. En ny vätgasbank, riktade stöd åt dem som påverkas mest av de ökade energipriserna och ökade investeringar i förnybar energi var en del av förslagen som von der Leyen lyfte fram.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP / Renew Europe) saknade information om hur man på konkreta sätt tänkt uppnå de presenterade idéerna.

– För att dessa gigantiska investeringsplaner alls ska vara realistiska, skulle det kräva konkreta åtgärder kring EU:s finansram. Pengarna finns helt enkelt inte för tillfället men istället för att dela konkreta planer, talade von der Leyen i kodspråk om vikten av fortsatt stark solidaritet, säger Torvalds.

Även kommissionens ordförande medgav att den kommande vintern kommer att kräva många svåra beslut men de ända konkreta åtgärden gällde en s.k. ”windfall” skatt på vissa energiformer och eventuella tak på gaspriset, för att understöda konsumenter på kort sikt. Dessa åtgärder kan hjälpa de fattigaste i samhället över en tid men öppnar samtidigt frågor kring hur dyrt det blir för medlemsländerna att säkerställa energiutbudet till en följd av ökad efterfrågan.

– Det vi hörde idag var ett typexempel på en så kallad flykt framåt. Ursula von der Leyen är ingalunda den första ledare som tagit till detta knep i sina tal. Då det finns omedelbara problem som man inte vet hur de ska lösas, så väljer man att tala om en blomstrande framtid istället, avslutar Torvalds.

Biaudet: Finland bör binda sig till en feministisk utrikespolitik

Riksdagen förde idag en remissdebatt om statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken.

Läs föregående artikel

SFP i Österbotten nominerade riksdagsvalskandidater

På onsdagens kretsstyrelsemöte nominerade kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten fyra nya kandidater till riksdagsvalet 2023. Nomineringsgruppens ordförande Sven Jerkku är glad över att nu kunna komplettera listan med de redan sex nominerade med fyra nya, starka namn.

Läs följande artikel