Biaudet gläder sig över Migrationsverkets beslut att behandla på nytt cirka 500 asylansökningar

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet gläder sig för Migrationsverkets beslut att ta cirka 500 asylansökningar på nytt i behandling.

‑ Jag är väldigt nöjd över Migrationsverkets beslut. Även i andra länder har exceptionellt många ansökningar behövts korrigeras via besvär eller ny behandling, konstaterar Biaudet.

Migrationsverkets beslut är en reaktion på Europeiska människorättsdomstolens beslut. Domstolen konstaterade förra veckan att Finland brutit mot artikel 2 och artikel 3 i europeiska människorättskonventionen om rätt till liv och förbud mot tortyr då Finland nekade asyl för en irakisk man och skickade honom tillbaka till Irak. Mannen sköts ihjäl tre veckor efter att han återvänt till Irak.

‑ Principen om non-refoulment är absolut och ska skydda flyktingar mot utvisning eller avvisning då deras liv eller frihet är i fara. Att äventyra denna princip är oacceptabelt.

Redan 2018 visade studien, som gjorts av juridiska fakulteten vid Åbo universitet, Åbo Akademis människorättsinstitut och diskrimineringsombudsmannen, att Migrationsverket skärpt sin linje om asyl för irakiska medborgare på ett sätt som inte har stöd i lagen.

-Vi har länge krävt granskning av besluten på grund av vad denna utredning visade.

Henriksson: Individen ska känna sig trygg även i framtidens digitala demokrati


Trollfabriker, populism och desinformation utgör alla ett hot mot den moderna, deltagande demokratin.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Alla har rätt till ett liv fritt från våld


FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor uppmärksammades igår. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, understryker allas rätt till att leva ett liv fritt från våld.

Läs följande artikel