Henriksson: Individen ska känna sig trygg även i framtidens digitala demokrati

Trollfabriker, populism och desinformation utgör alla ett hot mot den moderna, deltagande demokratin.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson ser ändå ljus i tunneln inför teknologikonferensen Slush, där uppstartföretag från hela världen presenterar ny teknologi för potentiella investerare.

– Den deltagande demokratin är i ett brytningsskede, och vi beslutsfattare måste försäkra oss om att folk litar på vårt demokratiska system. Vi måste också motverka hoten genom att bl.a. upprätthålla både nationell och europisk lagstiftning på en nivå som gör att vi har rätt medel att bekämpa digitala påverkningsförsök i demokratiska val, säger Henriksson.

Då nya tjänster vinner ny mark och ersätter befintliga och beprövade strukturer är det viktigt att konsumenten känner att hen har rättskyddet på sin sida. Henriksson nämner delningstjänsterna Uber och Airbnb som exempel där multinationella företag kommit in på en tidigare nationell marknad, och fått jämka sig efter de rådande spelreglerna.

– Detta gäller också den deltagande demokratin. Om grundläggande rättigheter och värderingar tas i beaktande då nya teknologier utvecklas kan vi svara på de nya utmaningarna och skapa mervärde för såväl individer som demokratin.

Henriksson inleder Tankesmedjan Agendas seminarium ”Who do you punish when a robot breaks the law?” i samband med Slush på fredag 22 november kl. 15.

Adlercreutz: Sannfinländarnas skuggbudget ingen egentlig budget

– Sannfinländarnas skuggbudget är ingen egentlig budget. Det är en politisk önskelista av en värld som inte finns. Det är ansvarslöst av vårt största oppositionsparti.

Läs föregående artikel

Biaudet gläder sig över Migrationsverkets beslut att behandla på nytt cirka 500 asylansökningar

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet gläder sig för Migrationsverkets beslut att ta cirka 500 asylansökningar på nytt i behandling.

Läs följande artikel