Biaudet gläds för ett starkt resultat för SFP i Helsingfors

– Med ett personligt röstetal på 3131 röster och SFP:s resultat på 6,5 % av rösterna i Helsingfors, kan vi verkligen utropa oss till vinnare. Det är ett starkt resultat för SFP i Helsingfors, och det är det bästa resultatet sedan 1996, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

– Särskilt med tanke på att det inte har varit en vanlig kampanj där man kunnat träffa väljare på samma sätt, är det glädjande att se att SFP har ett så starkt stöd. Att vi haft full lista med engagerande kandidater, visar att vi är ett attraktivt politiskt alternativ att jobba med över språkgränserna i Helsingfors. Väljarnas stöd speglar det faktum att vi är trygga i våra värderingar, man vet var man har oss, säger Biaudet.

– Jag är glad att vår fullmäktigegrupp med ersättare representerar en bred erfarenhet, olika områden i Helsingfors, olika åldrar och jämn könsfördelning, säger Biaudet.

SFP gick framåt med 2745 röster (0,7 %) och fick fem mandat i fullmäktige, vilket var 200 röster från ett sjätte mandat.

 

Wickström: Flera skolpsykologer och kuratorer behövs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är oroad över de ungas välmående och vill att barn och ungas välmående bör stödas på olika sätt redan i ett tidigt skede. Det är betydligt effektivare att vi satsar på förebyggande åtgärder innan problemen blir för stora.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Betänkandet om social- och hälsovårdsreformen blev klart!

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har blivit klart med sitt betänkande om social- och hälsovårdsreformen. Riksdagsledamot och medlem i utskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd över att arbetet med den stora reformen äntligen kommit i mål.

Läs följande artikel