Biaudet ja Wallin kritisoivat hallituksen kehityspolitiikkaa

Regeringens biståndspolitik vilar på lösan sand

– Regeringens biståndspolitiska redogörelse är välmenande, men den vilar på lösan sand. Pengarna för att förverkliga programmet saknas. Därför är det inte trovärdigt att betona hur mycket Finland samarbetar med och stöder FN:s organisationer, säger riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP).

Euromässigt drabbas det multilaterala utvecklingssamarbetet och det allmänna stödet för FN-organisationer mest då regeringen skär cirka 330 miljoner euro i biståndet.

– De facto skars stödet till FN-organisationerna ned med omkring 60 procent i år. Det är givet att vårt anseende som ansvarsfull nordisk stat tar stryk av detta, säger Wallin. Han finner det principiellt oärligt av regeringen att i flyktingdebatten betona att Finland borde hjälpa i de regioner där problemhärdarna uppstår.

– Inte kan man upprepa hur viktigt det är att satsa på förebyggande arbete – det vill säga de problemhärdar där hunger, elände och flyktingströmmar uppkommer – om man samtidigt radikalt skär ned på biståndsanslagen. Det är ju i problemhärdarna biståndspengarna kan komma till preventiv nytta, säger Wallin.

Eva Biaudet frågar vad regeringens löfte om att eftersträva bistånd på 0,7 procent betyder egentligen. Regeringens val att skära ner i biståndet till nästan hälften av vad det varit, är ett bevis på att den politik som förs i dag inte är kapabel att på ett övergripande plan möta de komplexa biståndsutmaningarna vi har idag. Regeringen verkar inte se de långsiktiga konsekvenserna för varken mottagarländerna eller Finland, säger riksdagsledamot Biaudet.

– Finlands utrikespolitik verkar vara begränsad till våra närmaste grannländer och till att bevaka våra egna intressen på kort sikt. Detta är inte hållbar politik, konstaterar Biaudet.

Tidigare har man brukat tänka att det legat i Finlands intresse att på ett framstående sätt vara med i det internationella samarbetet. Finland har varit med i främjandet och utvecklandet av internationella rättsprinciper, arbetet för att eliminera fattigdom och ojämlikhet och varit med och löst utmaningar orsakade av klimatförändringen. Enligt Biaudet verkar denna regering tänka att man genom att stänga gränser kan skydda sig från allt ont i omvärlden. Regeringens förhållningssätt till medborgarorganisationers utvecklingsarbete visar att regeringen underskattar betydelsen av både de resultat utvecklingsarbetet uppnår och de internationella nätverk Finland blivit en del av.

– Jag ansluter mig till medborgarorganisationernas krav till regeringen om att regeringen gör upp en konkret plan om hur man kan höja biståndet till 0,7 procent av BNP. Annars har denna skrivelse om målsättningar ingen betydelse. Politiska löften har tyvärr ett dåligt rykte, säger Eva Biaudet.

Anders Walls ställer inte upp för omval

Svenska folkpartiet i Nylands ordförande Anders Walls kommer inte att ställa sig till förfogande som ordförande för SFP i Nyland.

Läs föregående artikel

Uttalande från Svenska Folkpartiet i Nylands kretsstyrelsemöte

SFP i Nyland oroliga över samhällsutvecklingen i Nyland utanför huvudstadsregionen

Läs följande artikel