Anders Walls ställer inte upp för omval

Svenska folkpartiet i Nylands ordförande Anders Walls kommer inte att ställa sig till förfogande som ordförande för SFP i Nyland.

Nyländska kretsen väljer ordförande på vårens kretsmöte. Walls har suttit i den nyländska kretsstyrelsen i tio år, varav sex år som ordförande.

– SFP i Nyland gjorde ett mycket bra riksdagsvalsresultat och det känns som rätt tidpunkt att ge ordförandeklubban vidare, konstaterar Walls. Uppdraget som ordförande har varit intressant och givande och har gett mig en värdefull plattform inom Svenska folkpartiet, säger Walls

SFP i Nyland väljer ny ordförande på sitt kretsmöte lördagen den 16 april i Grankulla.

Svidande domänförlust för svensk service

Den tingsrättsreform regeringen genomför innebär en svidande domänförlust för svensk service genom att de tingsrätter som bäst kan garantera svenskspråkig service nedgraderas eller försvinner, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Läs föregående artikel

Biaudet ja Wallin kritisoivat hallituksen kehityspolitiikkaa

Regeringens biståndspolitik vilar på lösan sand

Läs följande artikel