Biaudet: Jämställdheten, människorättskämparna och Helsingfors regionens kollektivtrafik får ”julklappspengar”

Finansutskottet har tillfört anslag till budgeten för kvinnoorganisationerna, människorättsarbete samt arbete mot våld mot kvinnor och människohandel.

– Jag är särskilt glad över att riksdagen återigen har befäst statsstödet vid 918 000 euro för Kvinnoorganisationernas Centralförbund, NYTKIS ry och Monika-Naiset liitto ry. Jämställdhet sker inte av sig självt – organisationernas arbete är nödvändigt för att motarbeta en ”backlash” av jämställdheten både nationellt och internationellt, säger riksdagsledamot Eva Biaudet. 

Biaudet understryker att människorättsarbete nu behövs mer än någonsin sedan andra världskriget. Människorättskämparnas arbete behöver allt stöd.

Även Helsingforsregionens särskilda utmaningar, kollektivtrafikens ekonomiska utmaningar och polisens anslag beaktas.

– Jag är mycket nöjd med att riksdagen här tar hänsyn till de ekonomiska utmaningarna för Helsingforsregionens kollektivtrafik, genom att tillägg på en miljon i budgeten. Även polisens Exit-verksamhet kan fortsätta och utvecklas med tanke på gatugängsverksamheten, säger Biaudet.

Norrback gläds över julklappspengarna till 4H och yrkesfiskarna

Riksdagens finansutskottet har godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 50 miljoner euro.

Läs föregående artikel

Strand: Viktigt steg framåt för GigaVaasa

- I samband med fördelningen av de så kallade julklappspengarna har finansutskottet även godkänt en mycket viktig skrivning beträffande utveckling av logistiken kring batterifabriksområdet i Vasa. Man förpliktar berörda myndigheter att redan i samband med nästa tilläggsbudget beakta de specialbehov som finns kopplat till järnvägs- och terminalinvesteringar i samband med näringspolitiska satsningar, och nämner uttryckligen GigaVaasa. Vasa stad har gjort ett enormt arbete kring för att få batterietableringar till Finland och dagens beslut är ett mycket viktigt steg för att snabbt komma vidare och få med även staten kring logistiklösningarna, konstaterar riksdagsledamot Joakim Strand som även är ordförande för Vasa stadsfullmäktige.

Läs följande artikel