Norrback gläds över julklappspengarna till 4H och yrkesfiskarna

Riksdagens finansutskottet har godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 50 miljoner euro.

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) ser med goda ögon på slutresultaten. Bland annat har 4H och Finlands Yrkesfiskarförbund beviljats tilläggsfinansiering för sin verksamhet. Norrback, som ser sig själv som landsbygdens och skärgårdens förespråkare, är glad för att SFP har drivit 4Hs och yrkesfiskarnas ärenden i förhandlingarna om julklappspengarna. 

4H beviljades 350 000 euro i tilläggsfinansiering.

– Satsningar på 4H är en satsning på unga och på framtiden. 4H:s ungdomsverksamhet är ett ytterst viktigt forum där unga har möjligheten att bekanta sig med företagande, och lära sig att ta ansvar. 4H är också en utmärkt plats för unga att knyta nya vänskapsband. Jag är glad över att vi har kunnat tilldela 4H:s verksamhet denna tilläggsfinansiering, säger Norrback.

Finlands Yrkesfiskarförbund beviljades 100 000€.

– Livsmedelsförsörjningen är något jag oftast lyfter fram i mitt politiska arbete, och är mycket viktig för mig. Här spelar fiskenäringen en väldigt central roll. Fler satsningar på den inhemska fiskenäringen och yrkesfiskarna är centrala, om vi skall ha en hållbar livsmedelsförsörjning och inhemsk fiskproduktion i framtiden också, poängterar Norrback.

Norrback: Alla vägar leder till Österbotten

Riksdagens finansutskott har godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 50 miljoner euro. I och med denna budgetpott har riksdagens finansutskott beviljat anslag till vägunderhåll i Österbotten för en summa på ca 950 000 €. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) gläds över de beviljade projekten som möjliggör asfaltering av vägar i Österbotten.

Läs föregående artikel

Biaudet: Jämställdheten, människorättskämparna och Helsingfors regionens kollektivtrafik får ”julklappspengar”

Finansutskottet har tillfört anslag till budgeten för kvinnoorganisationerna, människorättsarbete samt arbete mot våld mot kvinnor och människohandel.

Läs följande artikel