Biaudet: Postens prissättning hotar mediemångfalden och drabbar särskilt Hufvudstadsbladet

Riksdagsledamot Eva Biaudet har lämnat in ett skriftligt spörsmål om postens prissättning och risken för minskad mediemångfald i huvudstadsregionen.

I januari 2021 blev det klart att Posten och mediehuset Sanoma tecknat ett distributionsavtal för tidig utdelning av dagstidningar som täcker hela huvudstadsregionen och som sträcker sig till år 2029.

– Detta avtal utesluter i princip alla realistiska möjligheter att söka alternativa leverantörer för tidig utdelning. I praktiken betyder det att alla mediehus – stora som små – har att leva med att Posten är det enda distributionsalternativet i huvudstadsregionen till och med år 2029. Konsekvensen är att mindre tidningar blir att betala ett högre pris per utdelad dagstidning, vilket är helt bakvänt, säger Biaudet.

– Dessutom har posten stora problem med utdelningen i huvudstadsregionen. Det är inte bara en eller två gånger man blivit utan sin morgontidning. I längden kan det betyda minskade prenumerationer, vilket också hotar mediemångfalden, konstaterar Biaudet. 

Thomas Blomqvist: Viktiga beslut för landets självförsörjning

Regeringen publicerade i dag en överenskommelse på 300 miljoner euro för att stöda det inhemska jordbruket.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval till SFP:s partiordförande och kandiderar i riksdagsvalet 2023

Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval till partiordförande.

Läs följande artikel