Biaudet: Riksdagen befäster kvinnoorganisationernas anslag

Finansutskottet har i sitt betänkande slagit fast att statsstödet till kvinnoorganisationerna befästs vid 918 000 euro.

– Jag är särskilt glad att vi har tryggat verksamhetsmöjligheterna för Kvinnoorganisationernas Centralförbund, NYTKIS och Monika-Naiset på samma nivå som förra året. Deras arbete är helt nödvändigt för jämställdhetsarbetet i Finland. Vi har en regering med världens mest ambitiösa jämställdhetsprogram. För att förverkliga dess målsättningar behövs även stora insatser från kvinnoorganisationerna – jämställdhet föds inte av sig själv, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

– Vi har även arbetat hårt för att öka anslag för bekämpningen av våld mot kvinnor och för flera skyddshemsplatser. Vi är glada för ökade anslag även om det finns mycket kvar att göra, konstaterar Biaudet.

Thomas Blomqvist: Bra kompletteringar i riksdagsbehandlingen av budgeten

Riksdagen har behandlat statsbudgeten för nästa år och gjort vissa tillägg gällande olika enskilda projekt. Finansutskottet beslöt i dag om de slutliga budgetmedlen.

Läs föregående artikel

Strand: Hamnvägen ger investeringar och arbetsplatser

Riksdagsledamot och Vasa stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand (SFP) gläder sig åt att planeringen av Vasa hamnväg tilldelas hela 500 000 euro av finansutskottets så kallade julklappspengar.

Läs följande artikel