Thomas Blomqvist: Bra kompletteringar i riksdagsbehandlingen av budgeten

Riksdagen har behandlat statsbudgeten för nästa år och gjort vissa tillägg gällande olika enskilda projekt. Finansutskottet beslöt i dag om de slutliga budgetmedlen.

– Viktiga trafikprojekt är till exempel belysningsarbetena på stamväg 51 och förbättringen av Fagervikvägen.  Stamväg 51 är en mycket livligt trafikerad väg med rätt mycket tung trafik och belysningen har en mycket viktig roll för att förbättra trafiksäkerheten. Fagervikvägen har länge varit i ytterst dåligt skick med hål i beläggningen vilket utgjort en klar säkerhetsrisk. Förbättringsprojekt av den här typen har också en positiv klimatinverkan då trafiken löper smidigare, påpekar minister Blomqvist.

– Speciellt nu under coronakrisen har hemuttryckningarna och våldet mot kvinnor ökat. De tillägg som nu gjorts för att trygga och förbättra verksamheten på mödra- och skyddshemmen, för förverkligandet av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor och för till exempel Brottsofferjouren är aktuella och angelägna just nu, säger Blomqvist.

– De här tillskotten till budgeten är bra kompletteringar. Många av de här frågorna är sådana vi gemensamt jobbat länge för och jag är glad över, att vi nu fått ett bra förhandlingsresultat, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Rehn-Kivi gläds över flera viktiga satsningar på förebyggande arbete i nästa års budget

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi är nöjd med förslaget till statsbudget för 2021.

Läs föregående artikel

Biaudet: Riksdagen befäster kvinnoorganisationernas anslag

Finansutskottet har i sitt betänkande slagit fast att statsstödet till kvinnoorganisationerna befästs vid 918 000 euro.

Läs följande artikel