Biaudet ställer upp för omval till partifullmäktigeordförande

Riksdagsledamot Eva Biaudet ställer upp för omval till partifullmäktiges ordförande. Biaudet har lett partifullmäktige sedan 2018.

– Partifullmäktige ger värdefulla möjligheter för våra aktivister i hela landet att träffas och göra politik tillsammans, skapa förståelse för varandras vardag och bygga en gemensam vision för samhällsbygget. Som ordförande är min uppgift att skapa ett bra diskussionsklimat där alla kan tycka det är roligt att delta i politisk debatt samt bidra till att öka diskussionen och dialogen inom partiet på olika nivåer – från lokalplan till riksdagen.

–  Jag ser särskilt mycket fram emot det kommande årets programarbete i partifullmäktige inför två viktiga val. Under denna tid ska det bli roligt att leda partifullmäktige i dess arbete och jag ställer därför upp till omval, säger Biaudet.

Partifullmäktige väljer ordförande på mötet den 11 juni. 

Henriksson slår rekord som justitieminister

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson har på söndagen den 4 juni fungerat som justitieminister sammanlagt 2898 dagar. Hon blir därmed den minister som innehaft justitieministerposten längst i Finland.

Läs föregående artikel

SFP-gruppen inom Österbottens välfärdsområde valde ny gruppordförande

SFP:s fullmäktigegrupp inom Österbottens välfärdsområde höll gruppmöte onsdagen 7.6 och valde en ny gruppordförande och två vice ordförande, eftersom tidigare gruppordförande Patrick Ragnäs valt att avgå från sitt uppdrag. Gruppen valde tidigare vice ordförande Maria Palm till ny ordförande. Till vice ordförande valdes Patrick Ragnäs och Johan Kullas. Kullas har också hittills fungerat som vice ordförande.

Läs följande artikel