SFP-gruppen inom Österbottens välfärdsområde valde ny gruppordförande

SFP:s fullmäktigegrupp inom Österbottens välfärdsområde höll gruppmöte onsdagen 7.6 och valde en ny gruppordförande och två vice ordförande, eftersom tidigare gruppordförande Patrick Ragnäs valt att avgå från sitt uppdrag. Gruppen valde tidigare vice ordförande Maria Palm till ny ordförande. Till vice ordförande valdes Patrick Ragnäs och Johan Kullas. Kullas har också hittills fungerat som vice ordförande.

Patrick Ragnäs har fungerat som gruppordförande sedan välfärdsområdesvalet i januari 2022. Ragnäs hänvisar till tidsbrist som grund för att avsäga sig uppdraget.

– Intresset och viljan finns, men jag har flera förtroendeuppdrag och den här våren har visat att min tid inte räcker till. Jag måste prioritera vilka uppdrag jag kan åta mig, säger Ragnäs. Att stiga ner till vice ordförande känns som en bra kompromiss.

– Det har varit en givande tid att fungera som gruppordförande. Beslutsfattandet inom välfärdsområdet har sökt sina former och det har varit intressant att få vara med och utveckla det, avslutar Ragnäs.

Ragnäs är ordförande för räddningssektionen inom välfärdsområdet och stadsstyrelsens ordförande i Kristinestad. Han fortsätter med dessa och övriga förtroendeuppdrag. Nya gruppordförande Maria Palm ser fram emot nya utmaningar.

– Jag har trivts som vice ordförande och tycker att det har varit givande att jobba med både presidiet och vår stora grupp. Nu ser jag fram emot att fortsätta att utveckla gruppens arbete och även att samarbeta med de övriga partierna och gruppordförandena i fullmäktige, säger Palm.

Österbottens välfärdsområdensfullmäktige sammanträder måndagen den 12.6. På föredragningslistan finns bland annat det omtalade framtids- och anpassningsprogrammet.

– Framtids- och anpassningsprogrammet är en stor stor utvecklingshelhet att komma överens om, fortsätter Palm. I samarbete med de andra partierna behöver vi hitta en väg som ger de bästa förutsättningarna för invånarna i Österbotten, med de medel vi har till förfogande.

SFP:s fullmäktigegrupp inom Österbottens välfärdsområde består av 32 ordinarie fullmäktigeledamöter och de fem (5) första ersättande ledamöterna.

Biaudet ställer upp för omval till partifullmäktigeordförande

Riksdagsledamot Eva Biaudet ställer upp för omval till partifullmäktiges ordförande. Biaudet har lett partifullmäktige sedan 2018.

Läs föregående artikel

Henriksson: Blockpolitik passar inte Finland.

Vi behöver inte mera motsättningar och splittring - vi behöver mera tillit och gemenskap i vårt samhälle. Finland behöver mindre blockpolitik och mera mittenpolitik, sade Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson när hon öppnade SFP:s partidag i Tammerfors.

Läs följande artikel