Biaudet: Vi måste få ett slut på rasismen!

Den färska rapporten som publicerades av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) visar oroväckande siffror på hur personer av afrikansk börd upplever rasism.

Rapporten grundar sig på intervjuer med nästan 6 000 afroeuropéer från tolv olika länder. Enligt rapporten har hela 30 procent upplevt rasistisk behandling under de senaste fem åren. Av EU länderna är situationen värst i Finland.

– Det är en skam för vårt land att 14 procent av de som svarat utsatts för rasistiskt våld och att 63 procent stött på rasistisk behandling. Det kan inte fortsätta så här, utan vi måste verkligen bryta trenden och ta tag i detta problem. Rapporten visar tydligt hur vi har ett samhälle där rasismen lever i vår vardag. Vi måste intensifiera och effektivera arbetet mot rasism. Det är en nationell angelägenhet och politikerna vid makten bär ett särskilt ansvar, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

– I undersökningen uppger hela 45 procent att deras barn utsatts för rasism i skolan. Det är hjärtskärande! Skolor ska vara trygga platser där eleverna ska kunna vistas utan att behöva känna sig rädda eller utsättas för rasism, säger Biaudet.

FRA rapporten rekommenderar bland annat att Finlands regering gör upp en nationell handlingsplan mot rasism. Det finns ingen anledning att vänta med detta. Denna regering måste sätta igång arbetet. Under regeringens frågetimme på torsdagen ställde Eva Biaudet en fråga till minister Mykkänen om vad Finland kommer att ta till för åtgärder för att följa FRA:s rekommendationer.

Biaudet: Lärare från Europa och Asien möts för att locka fler flickor att studera, teknik, fysik, matte och kemi


Asia-Europe Foundation (ASEF) håller denna vecka sin årliga Classnet Conference i Lärkans Gymnasium i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Företagare har samma rätt till social trygghet som löntagare


Slush kör igång nästa vecka i Helsingfors. Slush är en företagandets fest för dem som vågar vara företagare - faktum är dock att livet som företagare inte alltid är en dans på rosor, säger riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Anders Adlercreutz.

Läs följande artikel