Blomqvist: Det var snubblande nära

Den knappa förlusten (91-92) i omröstningen om Vasa centralsjukhus grämer enormt, men man kan kanske ändå kalla det här för ett fall framåt.

Så kommenterar Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist fredagens dramatiska omröstning i riksdagen.

– Fastän vårt förslag att godkänna medborgarinitiativet och lösa jourfrågan nu förlorade, så förpliktar det nu godkända beslutet nästa regering, oberoende av sammansättning, att lösa frågan och ge Vasa fullskalig jour, säger Blomqvist.

SFP kommer att fortsätta att arbeta för att få frågan i mål.

– Vi komma ihåg att utgångsläget ännu i förra veckan var att riksdagen inte alls skulle behandla medborgarinitiativet. Utan Veronica Rehn-Kivis initiativ och insats i social- och hälsovårdsutskottet skulle ärendet inte alls kommit till omröstning i riksdagens plenum.

– Det var snubblande nära, men vi fortsätter jobba och nästa period ska den här saken skötas, säger Blomqvist.

Torvalds: vi måste lyssna på de ungas klimatoro

Idag, på fredag 15.3.2019, demonstrerar unga runt om i Europa, och kräver att politikerna fattar beslut om åtgärder i klimatfrågan. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar fenomenet:

Läs föregående artikel

Nylander: Ge rätt till studiehandledning i ett år efter nian

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket. Utgångspunkten måste vara att ingen lämnas utanför.

Läs följande artikel