Torvalds: vi måste lyssna på de ungas klimatoro

Idag, på fredag 15.3.2019, demonstrerar unga runt om i Europa, och kräver att politikerna fattar beslut om åtgärder i klimatfrågan. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar fenomenet:

– För de ungas skull måste vi politiker vara modiga. Vi måste också bli bättre på att berätta för våra barn och unga om vad vi redan gör, säger Torvalds.

– Klimatfrågan är en fråga som bäst löses på EU-nivå, eftersom det berör alla medlemsländer. I parlamentet har vi fått igenom ambitiösa paket. Det handlar om bilarnas och lastbilarnas koldioxidutsläpp, om skogens och lantbrukets roll som kolsänkor, och den långtidsstrategi som röstades igenom i parlamentet den här veckan.

EU håller på att utveckla en strategi för hur EU till år 2050 ska kunna bli klimatneutralt, vilket betyder att man inte orsakar mera utsläpp än vad som tas upp från atmosfären. Enligt den måste varje medlemsland redogöra för sina koldioxidutsläpp och de åtgärder de tar och kommer att ta för att begränsa dem.

– Det finns hopp för framtiden. Men för att det ska bli möjligt måste alla dra sitt strå till stacken. Det gäller lagstiftaren, regeringarna och den enskilde individen. Jag är otroligt glad över att de unga höjer sin röst, och nu måste vi ge dem riktiga svar. Det är dags att handla, slår Torvalds fast.

 

Vi gjorde allt vi kunde och vi ger inte upp

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är besviken att riksdagen idag beslöt med minsta möjliga marginal (rösterna 92-91) att inte godkänna medborgarinitiativet om omfattande jour för Vasa centralsjukhus.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Det var snubblande nära

Den knappa förlusten (91-92) i omröstningen om Vasa centralsjukhus grämer enormt, men man kan kanske ändå kalla det här för ett fall framåt.

Läs följande artikel