Blomqvist: Hatretorik och trakasserier har ingen plats i vårt samhälle

Idag den 19 mars uppmärksammas Minna Canth-dagen och jämställdhetsdagen. Även om vi idag på många sätt lever mer jämställt än någonsin förr, står det klart att jämställdhetsarbetet inte är färdigt. Detta syns bland annat i form av hatretorik och trakasserier, vilket särskilt drabbar kvinnor, både på nätet och offline.

 Systematisk hatretorik och trakasserier är ett allvarligt problem och ett hot mot vår demokrati, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Trakasserier och hatretorik är medel för att tysta ner, och ökar tröskeln för de drabbade att delta och uttrycka sig. Det här är ett fenomen som i oproportionerlig grad drabbar kvinnor. Det här är ett klart jämställdhetsproblem som förtydligas ju mer av våra liv som övergår till nätet.

Enligt en rapport från Natos strategiska kommunikationscentrum har bland annat de kvinnliga ministrarna i Finlands regering tvingats utstå exceptionellt mycket hat på nätet. Problemet omfattar dock hela samhället. Enligt Plan Finlands undersökning år 2020 har 42 % av finländska flickor utsatts för trakasserier på nätet.

–  Kvinnor hör hemma i alla delar av samhället, även i beslutsfattande och i regeringen. Till politik hör också kritik, men hatretorik och trakasserier har ingen plats i vårt samhälle, fortsätter Blomqvist. Det här gäller inte endast ministrar, utan alla flickor och kvinnor som drabbas. Alla har rätt till trygghet, även på nätet.

 

Anne Ahlefelt vill fortsätta leda SFP i Esbo

Anne Ahlefelt ställer upp för omval till ordförande för Svenska folkpartiet i Esbo. Ahlefelt valdes till ordförande i fjol och vill nu gärna fortsätta på posten.

Läs föregående artikel

Norrback: Yrkesfiskarnas roll tryggas i den nya lagen om fiske

Riksdagsledamot Anders Norrback, välkomnar regeringspropositionen som kommer att förbättra möjligheterna för yrkesfiskare att registrera sig som fiskare av klass 1. Registreringen av de olika klasserna är viktigt för att fiskandet som yrkesfiskare ska vara möjligt i framtiden.

Läs följande artikel