Blomqvist nöjd över tilläggspengar till säkerhet på riksväg 25

Idag har riksdagens finansutskott offentliggjort de ändringar som riksdagen föreslås göra i nästa års statsbudget. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (SFP) är speciellt glad över de satsningar som görs på nyländska vägprojekt samt på tilläggsresurserna för Kvinnolinjen som har en ytterst viktig verksamhet i att hjälpa utsatta kvinnor.

– Riksväg 25 är livligt trafikerad och trafiken på vägen ökar konstant, i synnerhet den tunga trafiken som rör sig till Hangö hamn. Tryggare och smidigare korsningar ökar säkerheten i trafiken och minskar olyckor och dessutom betalar de också snabbt in sig genom en snabbare och smidigare trafikström som sparar pengar för företagen och samtidigt minskar klimatutsläppen. Därför är tilläggsanslaget i nästa års statsbudget för utbyggandet av korsningsarrangemangen vid riksväg 25 och landsväg 1102, korsningen till Snappertuna, en bra och bokstavligen livsviktig satsning och samtidigt en fortsättning på utvecklingen av de planskilda korsningarna vid riksväg 25, konstaterar Blomqvist.

– Även den nya beläggningen på cykelvägen i Borgå mellan Västra Mannerheimleden och Svartsåvägens korsning är både en viktig och hälsofrämjande satsning. Satsningar på trafiknätet är viktiga för den regionala utvecklingen samtidigt som de kan öka avsevärt på säkerheten. För SFP har trafiknätets förbättrande alltid varit en viktig prioritering. Vägarna är viktig infrastruktur i vårt samhälle som många av oss är beroende av och därför är det viktigt att det finns medel för både basunderhållning och utveckling, säger Blomqvist.     
 
– Också finansieringen för Kvinnolinjen är något jag gläds extra mycket över. De har en otroligt viktig verksamhet i att stöda och hjälpa kvinnor som blir utsatta för hot och våld. Vi vet att våld i hemmen ökat under pandemin och därför är det nu viktigt att vi från riksdagens sida kan stöda organisationer som gör ett synnerligen betydelsefullt arbete, säger Blomqvist.

Ollikainen: Efterlängtade pengar till Vöråvägen och Norrskärs hamn

Finansutskottet har i dag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Bland de så kallade julklappspengarna finns flera för Österbotten mycket efterlängtade och viktiga projekt inom olika sektorer. Det här gläder riksdagsledamot Mikko Ollikainen. Speciellt glad är han över anslaget till förbättringen av Vöråvägen mellan Rökiö och Tuckor (400.000 euro) men även 300.000 euro för förbättrande av bryggorna vid Norrskär i Kvarkens yttre skärgård.

Läs föregående artikel

Norrback: Alla vägar leder till Österbotten

Riksdagens finansutskott har godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 50 miljoner euro. I och med denna budgetpott har riksdagens finansutskott beviljat anslag till vägunderhåll i Österbotten för en summa på ca 950 000 €. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) gläds över de beviljade projekten som möjliggör asfaltering av vägar i Österbotten.

Läs följande artikel