Blomqvist om ramrian: Nödvändiga beslut i en svår situation

– Den exceptionella och svåra situation vi står inför har skapat en enighet som gjorde att regeringen på rekordtid kunde enas om rambudgeten. Det gällde att komma överens om nödvändiga åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen på kort sikt och samtidigt dra upp riktlinjer för de strukturella förändringar som behövs på längre sikt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Försörjningsberedskapen gäller såväl livsmedelsproduktionen som tillgången till energi så att vi kan se till att det finns mat och att alla finländska hem kan hållas varma också nästa vinter. Livsmedelsförsörjningen behandlade vi redan senaste vecka då vi beslöt om ett större krispaket för jordbruket. I förhandlingarna nu togs resurser med för det här. Dessutom görs investeringar i en grön omställning för att komma bort från fossil rysk energi och därmed öka självförsörjningsgraden, säger minister Blomqvist.

– Då det säkerhetspolitiska läget drastiskt har ändrats är det klart att vi också behöver göra betydande tilläggssatsningar på vårt försvar, både på material och verksamhetsutgifter för att ytterligare stärka vår försvarsförmåga. Dessutom kommer vi att göra investeringar för att stärka gränsbevakningen, cybersäkerheten och överlag den nationella säkerheten. Flera av de här sakerna behöver åtgärdas så snabbt som möjligt redan under detta år,  säger Thomas Blomqvist.

– Det är viktigt att vi kan stärka konkurrenskraften för våra finländska företag. Regeringen beslöt bl.a. om att införa möjligheter till skatteavdrag för att uppmuntra företag att göra satsningar på forskning och utveckling , vilket i sin tur höjer sysselsättningsgraden och på det viset bidrar till att förstärka vårt samhälle och indirekt vår beredskap. Vi kommer dessutom att göra satsningar på stora utvecklingsprojekt för att utveckla användningen av vätgas och att höja vår spetskompetens inom ackuteknologin. Även de ökade anslagen för yrkesutbildningen bidrar till att skapa förutsättningar för en förbättrad sysselsättning, säger minister Blomqvist.

Det exceptionella läget kräver exceptionella åtgärder

Henriksson om ramrian med fokus på tillväxt och säkerhet:

Läs föregående artikel

Sandra Bergqvist är mån om att bevara livet i skärgården och på glesbygden – fastighetsskattereformen får inte vara ett hot

Det förslag till fastighetsskattereform som ligger på bordet just nu kan innebära en kraftig höjning av fastighetsskatten. Reformens ändamål är att man på ett riktigare sätt kunna beakta markområdens och byggnaders verkliga marknadsvärde. Problemet är att reformen kraftigt kan drabba enskilda fastighetsägare runt om i landet då beskattningsvärdet på mark kan höjas med upp till över 600 %. SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist är mycket kritisk till den reform som nu är på remissrunda. Ett förslag SFP inte godkänt.

Läs följande artikel