Bo-Göran Åstrand kandiderar i riksdagsvalet

Bo-Göran Åstrand (f.1964), kyrkoherde i Jakobstad, har efter noggrant övervägande beslutat sig för att kandidera i riksdagsvalet i Vasa valkrets.

Åstrands beslut att kandidera bygger på övertygelsen att dagspolitiken i dag behöver en större dos kristna grundvärderingar. Åstrands goda resultat i EU-valet samt den positiva responsen efteråt visar att det finns en klar efterfrågan på en kandidat med ett varmt kristet och medmänskligt hjärta.

I en intervju i Österbottens Tidning säger Åstrand att han är bekymrad över den tudelning som sker i samhället som till exempel i de ökade inkomstklyftorna samt i näringslivets ökade vinstkrav. Åstrand efterlyser i samma intervju också delaktighet i samhällsreformerna och påpekar att vi inte uppnår detta om man flyttar beslutsrätten över social- och hälsovården bort från kommunerna till universitetsorterna.

Björn Heir vill till riksdagen

Björn Heir (52), diplomingenjör och företagsledningskonsult från Lojo ställer upp i riksdagsvalet på SFP:s lista i Nyland.

Läs föregående artikel

Har vi tappat känslan för solidaritet?

SFP:s specialförening Kristet samhällsansvar samlades till en visionsdag i Tammerfors.

Läs följande artikel