Björn Heir vill till riksdagen

Björn Heir (52), diplomingenjör och företagsledningskonsult från Lojo ställer upp i riksdagsvalet på SFP:s lista i Nyland.

– Jag hoppas att folk har insett att vi på allvar måste snabba upp de nödvändiga förändringarna i samhället. Den kommande riksdagen och regeringen måste visa det ledarskap och ansvarstagande som man hittills inte har kunnat eller vågat mobilisera, säger Heir.

Heir vill tillämpa mycket mera av näringslivets sätt för analys och problemlösning för att hantera de förändringar politikerna måste få genomförda. I sitt professionella liv har Björn mångårig erfarenhet av att utveckla insikter och hjälpa stora organisationer tänka om och arbeta på annat sätt.

– Mitt bidrag är ofta att försöka formulera de rätta frågorna – och inte dyka rakt på en lösning eller åtgärd som skall försvaras mot politiska motståndare med näbbar och klor. Vilket är grundproblemet och genom vilken mekanism kommer den föreslagna lösningen att leda till avsett resultat? Om detta inte kan förklaras så finns det liten grund att tro att den uppnådda kompromissen skulle ge önskad effekt, säger Heir.

– I ett läge där vi – dagens barn, vuxna och åldringar – obefullmäktigade fortsätter att lyfta konsumtionslån i morgondagens generations namn får vi helt enkelt lov att tänka om på allvar och anpassa oss till de nya realiteterna, säger Heir.

Heir är ordförande för SFP i Lojonejden och aktiv medlem av Nämnden för fostran och utbildning i skolstaden Lojo samt dess svenska sektion. Till den tvåspråkiga familjen hör också hustru och två pojkar.

Bo-Göran Åstrand kandiderar i riksdagsvalet

Bo-Göran Åstrand (f.1964), kyrkoherde i Jakobstad, har efter noggrant övervägande beslutat sig för att kandidera i riksdagsvalet i Vasa valkrets.

Läs följande artikel