Broman: Österbotten spelar en viktig roll i stabiliseringen av Finlands ekonomi

SFP i Österbottens kretsordförande Samuel Broman höll ett inlägg som fokuserade på pälsdjursnäringen samt Finlands ekonomiska situation i den allmänpolitiska debatten under SFP:s partidag på lördagen. Broman lyfte liberala värderingar och vikten av att låta dessa tala i frågan om pälsdjursnäringen.

– Vad är liberala värderingar? Ur partiets synvinkel är det mycket enkelt. Det kommer till uttryck i partiets ändamål som fastställts i partiets stadgar. Bland annat individens frihet, privat äganderätt och fri företagsamhet. Den fria företagsamhet som en aktuell partidagsmotion vill stoppa genom att förbjuda pälsdjursnäringen. Som jag ser det är saken klar. Partidagen kan inte gå emot partiets stadgar. Motionen är därmed behandlad, säger Broman

Broman lyfte även tankar kring stabiliseringen av ekonomin i landet och Österbottens roll i detta.

– Nuvarande regering hade speciellt tuffa utmaningar som krävde exceptionella åtgärder, staten agerade för att stabilisera ekonomin. Det var nödvändigt. Dock lämnade de exceptionella åtgärderna på så att vårt land idag fortsätter att skuldsätta sig i en takt som vi inte klarar av i längden. De partier som nu är i regeringsförhandlingar har insett nödvändigheten av att påbörja åtgärder att svänga denna utveckling. Detta borde göras parlamentariskt och långsiktigt så att vi tillsammans verkligen kan tackla de stora framtidsfrågorna, säger Broman.

– Vi kan nämna vårt lands hållbarhetsunderskott, åldersstruktur, ökande arbetskraftsbrist, generationsklyftor, galopperande låntagning, inflation och klimatkrisen, tillägger Broman.

Broman anser att Österbotten och Mellersta Österbotten och speciellt de investeringar i den gröna omställning som nu planeras i regionen spelar en viktig roll.

– Miljardinvesteringar som skapar arbetsplatser. Arbetsplatser som behöver arbetare och arbetskraftsinvandring. Finland behöver säkerställa att Österbotten har de bästa möjligheterna att lyckas, avslutar Broman.

Henriksson fortsätter leda SFP

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson fick under Svenska folkpartiets partidag i Tammerfors fortsatt förtroende att leda partiet. Henriksson har varit ordförande för SFP sedan 2016.

Läs föregående artikel

Eva Biaudet fortsätter som ordförande för SFP:s partifullmäktige

Riksdagsledamot Eva Biaudet fick fortsatt förtroende att leda SFP:s partifullmäktige. Till vice ordförande valdes Kristian Rehnström från Vanda. Partifullmäktige utsågs av partidagen i Tammerfors under veckoslutet. Parifullmäktiges ordförande och vice ordförande väljs av partifullmäktigemedlemmarna.

Läs följande artikel