Eva Biaudet fortsätter som ordförande för SFP:s partifullmäktige

Riksdagsledamot Eva Biaudet fick fortsatt förtroende att leda SFP:s partifullmäktige. Till vice ordförande valdes Kristian Rehnström från Vanda. Partifullmäktige utsågs av partidagen i Tammerfors under veckoslutet. Parifullmäktiges ordförande och vice ordförande väljs av partifullmäktigemedlemmarna.

– Jag är glad över förtroendet jag fått att fortsätta som SFP:s partifullmäktigeordförande. Partifullmäktige har en viktig uppgift i att föra en aktiv politisk diskussion och tillsammans dra upp politiska riktlinjer. Vi har president- och EU-valet  framför oss och jag ser fram emot den politiska beredningen vi har framför oss, säger Biaudet

Partifullmäktigemedlemmar väljs av partidagen för en tvåårsperiod.Fullmäktiges uppgifter är bl.a. att bereda partiets politiska riktlinjer på lång sikt, välja partistyrelse, fastställa bokslutet samt behandla yttrande över motionerna och förelägga dem för partidagen. 

Partiets ordförande och vice ordföranden är även enligt stadgarna medlemmar av partifullmäktige.

Lista över partifullmäktiges sammansättning hittas på adressen
https://sfp.fi/partifullmaktige/

Broman: Österbotten spelar en viktig roll i stabiliseringen av Finlands ekonomi

SFP i Österbottens kretsordförande Samuel Broman höll ett inlägg som fokuserade på pälsdjursnäringen samt Finlands ekonomiska situation i den allmänpolitiska debatten under SFP:s partidag på lördagen. Broman lyfte liberala värderingar och vikten av att låta dessa tala i frågan om pälsdjursnäringen.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi vald till vice ordförande för styrelsen i Västra Nylands välfärdsområde

Veronica Rehn-Kivi, fullmäktige- och styrelseledamot i Västra Nylands välfärdsområde och fd riksdagsledamot, sfp, blev i går på fullmäktigemötet i Högfors vald till andra viceordförande för områdesstyrelsen. Hon efterträder Henrik Wickström, sfp, som valt att fortsätta som medlem i styrelsen.

Läs följande artikel