De ungas budskap om klimatförändringen måste tas på allvar

De klimatrapporter som bland andra IPCC har publicerat talar klarspråk. Vi måste komma med lösningar som stoppar klimatförändringen.

– Det har varit synd att se hur debatten fokuserat på oväsentligheter. Den personliga kritik mot klimataktivisten Greta Thunberg som finns är helt förkastlig, säger SFP:s viceordförande Henrik Wickström

– Det är förståeligt att det här är en viktig fråga för den unga generationen – vi talar ju om framtiden vi ska leva i. Jag hoppas att alla beslutsfattare tar budskapet på allvar, säger Wickström. 

Wickström är glad för att den nya regeringen har bestämt sig för att föra en mer ambitiös klimatpolitik. 

– SFP har ett mycket ambitiöst klimatprogram. För oss är det viktigt att Finland har en klimatpolitik som grundar sig på social hållbarhet, jämlikhet och regional rättvisa, säger Wickström. 

Wickström upplever att man mer borde lyfta fram de möjligheter arbetet mot klimatförändringen kan föra med sig. 

– Jag hoppas att vi också kan se möjligheterna i ett mer klimatsmart samhälle. Den nya teknologin ger nya innovationer som gynnar näringslivet. I kommunen Ii i närheten av Uleåborg som jag besökte nyligen, har man lyckats öka kommunens intäkter genom att ta i bruk klimatsmarta lösningar, säger Wickström.

Wickström poängterar också att frågan om klimatförändringen är global. Därmed är det på internationell nivå lösningar till klimatförändringen måste hittas. 

– Klimatförändringen är en fråga som kräver globala lösningar. Det är väldigt viktigt att vi får stormakter som USA och Kina att ta sitt ansvar, säger Wickström.

– Som samhälle måste vi bli bättre på att uppmuntra varandra till klimatsmarta val, säger Wickström 

Expertmöte med riksdagens vaccingrupp betonade vaccinernas effektivitet för folkhälsan

Den parlamentariska vaccingruppen i riksdagen träffades igår för att höra om vacciner, det nationella vaccinationsprogrammet, vaccinmotstånd och vacciners ekonomiska och hälsorelaterade effektivitet. Ordförande och grundare av vaccingruppen, Veronica Rehn-Kivi (Sfp), välkomnar tilläggsanslaget för vacciner i nästa års budget. Medlen riktas till för att i fortsättningen ge HPV-vaccin också till pojkar samt till TBE-vaccinet.

Läs föregående artikel

Finland behöver mera arbetskraft för att trygga välfärden på sikt

Finland behöver mer mänskor - inte färre. Finland behöver mer medmänsklighet - inte mindre. Finland behöver mer investeringar - inte mindre. Detta betonade Anna-Maja Henriksson när hon öppnade SFP:s partifullmäktigemöte i Lahtis

Läs följande artikel