Finland behöver mera arbetskraft för att trygga välfärden på sikt

Finland behöver mer mänskor – inte färre. Finland behöver mer medmänsklighet – inte mindre. Finland behöver mer investeringar – inte mindre. Detta betonade Anna-Maja Henriksson när hon öppnade SFP:s partifullmäktigemöte i Lahtis

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson på partifullmäktigemötet i Lahtis: 

– Det är nu som vi bygger framtiden. Vi lever i ett otroligt bra land – men vi kan bli ännu bättre. Vi vet alla att välfärden måste skapas innan den kan fördelas. Därför är regeringens mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent helt central, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– För att uppnå en sysselsättningsgrad på 75% behöver Finland mera arbetande människor. Många företag, speciellt i våra regioner, lider idag av brist på arbetskraft. Detta måste åtgärdas nu. För att göra det lättare att rekrytera utländsk arbetskraft ska behandlingen av behovsprövningsansökningarna göras smidigare och kortare. Dessutom ska utländska studerande få stanna kvar längre i Finland efter utexaminering, säger Henriksson.

Finland behöver mer investeringar – inte mindre. Därför behöver vi ett företagarvänligt samhälle som sporrar företagen att växa och anställa fler mänskor. 

– Googles stora investering i Finland är mycket välkommen. Men det behövs mer. Därför är det viktigt med satsningarna på forskning och utveckling, infrastrukturen och en konkurrenskraftig samfundsskatt som gör det mer intressant att investera i vårt land, säger Henriksson.

– Det skulle vara särskilt viktigt att få fler 55 till 64-åringar i jobb. I jämförelse med Sverige har vi 12,5 procentenheter färre personer i jobb i den här ålderskategorin. Ifall vi skulle få upp sysselsättningen bland dessa till samma nivå som Sverige skulle det betyda ca 91 000 fler personer i jobb och en ökning av den offentliga ekonomin med 2,5 miljarder euro. För att åstadkomma det här är det viktigt att vi satsar på folkhälsan och välmående, så att mänskor orkar vara längre i jobb, säger Henriksson.

Vårens valresultat visar klart att det finns en efterfrågan på SFP:s politik. SFP utvecklar nu verksamheten utanför sina traditionella verksamhetsområden.

– Jag är glad att partifullmäktige samlats här i Lahtis. Det finns en klar beställning på vår politik också utanför våra traditionella valkretsar. Därför ska vi fortsätta med arbetet att etablera SFP på olika håll i Finland, säger Henriksson

De ungas budskap om klimatförändringen måste tas på allvar

De klimatrapporter som bland andra IPCC har publicerat talar klarspråk. Vi måste komma med lösningar som stoppar klimatförändringen.

Läs föregående artikel

Psykiska ohälsan bland unga kräver åtgärder

I juni meddelade FPA att psykisk ohälsa redan nu är den vanligaste orsaken till att sjukdagspenning betalas ut. Psykisk ohälsa har blivit en stor utmaning i vårt samhälle och bland unga studerande kan man se en tydlig ökning

Läs följande artikel