Direktsändning av partifullmäktiges allmänpolitiska debatt

Den allmänpolitiska debatten på SFP:s partifullmäktigemöte som hålls på fredagen den 21.8 kl 17.00 kommer att sändas live på Facebook.

En länk till sändningen kommer att publiceras på denna sida under fredagen. Partifullmäktige kommer att vara ett hybridmöte, där deltagarna även har möjlighet att delta på distans. Deltagande på distans sker på samma villkor som närvaro på plats gällande exempelvis talturer, omröstningar och val.

https://www.facebook.com/sfprkp/videos/600368614200728/

Wickström: HUS bör bära sitt ansvar kring Raseborgs sjukhus nya profil

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att HUS bär sitt ansvar kring Raseborgs sjukhus nya profil som ska tas i bruk den första oktober i år. Det var i april i år som HUS styrelse beslöt att dra in samjouren vid sjukhuset.

Läs föregående artikel

Finland gynnas av EU:s snabba ekonomiska återhämtning

Svenska riksdagsgruppen och SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds diskuterade EU:s återhämtningspolitik på sitt sommarmöte i Hangö igår. Det har gått 25 år sedan Finland anslöt sig till EU. SFP anser det viktigt att fortsätta utveckla och stärka unionen och dess grundläggande värderingar.

Läs följande artikel