Wickström: HUS bör bära sitt ansvar kring Raseborgs sjukhus nya profil

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att HUS bär sitt ansvar kring Raseborgs sjukhus nya profil som ska tas i bruk den första oktober i år. Det var i april i år som HUS styrelse beslöt att dra in samjouren vid sjukhuset.

– Läget är besvärligt då beredningstiden är väldigt knapp. Kommunerna försöker nu i samråd med Raseborgs sjukhus och HUS hitta en stabil grund för sjukhuset. Det är inte lätt men det måste göras, säger Henrik Wickström som även fungerar som kommunstyrelsens ordförande i Ingå. 

Enligt Wickström är det viktigt att granska vilka effekter den här processen haft. Sedan processen med att förändra profilen inleddes så har ett 50-tal anställda vid Raseborgs sjukhus slutat på egen begäran. Igår blev det även klart att drygt 10 personer erbjuds jobb i en annan enhet inom HUS. Det här betyder att personalen inom vården vid sjukhuset uppgår till 138 personer, då det ännu för ett drygt år sedan fanns 200 personer, resonerar Wickström. 

– Det här är ju ett bakslag mot hela regionen. Personalminskningen har varit omfattande och flera personer vid sjukhuset har av förståeliga skäl valt att byta arbetsplats. Jag hoppas att HUS bär ansvar och stöder sjukhuset i den förändringsprocess sjukhuset och personalen är i. Nu känns det som om HUS lämnat sjukhuset ensam i denna process, säger Wickström. 

Wickström upplever att det är viktigt att sote-reformen nu blir av. Han hoppas att Raseborgs sjukhus kunde då ges en stabil grund som vårdcentral. 

– Raseborg sjukhus har en viktig roll inte minst med tanke på vården på svenska. Jag hoppas att man trots allt ska kunna jobba vidare med en profil för sjukhuset som är stabil och erbjuder människorna i Västnyland bra vård på både svenska och finska. Det är viktigt att sjukhuset framöver kan erbjuda primärvårdsjour dygnet runt , konstaterar Wickström.  

– Jag är också orolig för vad det kommer att betyda på lång sikt då patienter i högre grad måste föras till HUS övriga sjukhus. Vi vet att sträckan mellan Hangö och Lojo är mycket längre än mellan Hangö och Raseborg, avslutar Wickström. 

SFP i Helsingfors: Niklas Rönnberg vill bli vice ordförande för SFP i Helsingfors

SFP i Sydöstra Helsingfors ordförande Niklas Rönnberg ställer sig till förfogande för vice ordförande posten i SFP i Helsingfors kretsstyrelse.

Läs föregående artikel

Direktsändning av partifullmäktiges allmänpolitiska debatt

Den allmänpolitiska debatten på SFP:s partifullmäktigemöte som hålls på fredagen den 21.8 kl 17.00 kommer att sändas live på Facebook.

Läs följande artikel