Ekonomiutskottets medlem Joakim Strand: ”Bra helhet till stöd för restaurangerna”

Förplägnadsrörelsen har begränsats kraftigt genom lagstiftning för att förhindra spridningen av coronaviruset. Restauranger, kaféer och serveringsställen stängdes från och med den 4 april, med take away som undantag. När riksdagen godkände begränsningarna förutsattes att regeringen förbereder en stödmodell för restaurangbranschen som kompenserar skäliga kostnader och lindrar konsekvenserna av begränsningarna.

Den modell som regeringen har berett består av två delar som kompletterar varandra: stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar. Riksdagens ekonomiutskott har idag fått färdigt sitt betänkande angående restaurangföretagarnas koronastöd.

Ekonomiutskottet föreslår i sitt betänkande att parallellt med den föreslagna jämförelseperioden januari-februari 2020 införs en alternativ jämförelseperiod april-maj 2019. Ekonomiutskottet föreslår även att den utvecklingsfinansiering som företaget eventuellt fått av NTM-centralen eller Business Finland inte dras av från stödbeloppet.

– Vi har kommit fram till ett bra slutresultat i ekonomiutskottet. Januari-februari är ofta den lugnaste perioden för många restauranger. Ekonomiutskottets förslag tar därmed bättre hänsyn till säsongsbundna restauranger och sporrar även i övrigt till utveckling. I stödet för återanställning inkluderade vi även hyrd arbetskraft och det totala stödpaketet steg under behandlingen från 123 miljoner till cirka 170 miljoner euro, konstaterar Joakim Strand (sfp), riksdagsledamot och medlem i ekonomiutskottet.

– Innan coronakrisen sysselsatte branschen ca 50 000 personer i ca 10 000 företag och omsatte totalt över 5 miljarder euro. Varje arbetstillfälle som återuppstår i detta land är oerhört värdefull, avslutar Strand.

Bergqvist: Vi måste anpassa oss till en ny verklighet!

Riksdagledamot Sandra Bergqvist (SFP) konstaterade under ett virtuellt fältbesök på tisdagen att vardagen aldrig mer kommer att återgå till det vad den var innan coronakrisen.

Läs föregående artikel

Bakom kulisserna #2

Bakom kulisserna gästas den här gången av professor Mika Salminen, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd. Tillsammans med partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och Ted Urho diskuteras bland annat coronavirusets inverkan på individ och samhälle.

Läs följande artikel