Bergqvist: Vi måste anpassa oss till en ny verklighet!

Riksdagledamot Sandra Bergqvist (SFP) konstaterade under ett virtuellt fältbesök på tisdagen att vardagen aldrig mer kommer att återgå till det vad den var innan coronakrisen.

De regler och förhållningssätt som vi nu utarbetar kommer för en lång tid framöver att utgöra och prägla vår nya vardag. Vi ska inte sitta och vänta på att ”allt ska bli som vanligt igen”. Det kommer inte att ske, säger Bergqvist

Bergqvist vill se en konstruktiv diskussion kring de utmaningar som den rådande krisen onekligen för med sig bland annat gällande fysiskt och psykiskt välmående, hur vi ska återuppbygga ekonomin och kommunens framtida uppgifter. Bergqvist vill ändå påpeka att vi samtidigt ska vidareutveckla de möjligheter som den nya vardagen för med sig.

Det digitala jättekliv som vi tagit på bara några veckor bevisar att det går att förändra vårt samhälle. Den här utvecklingen måste fortsätta. Vi måste bli bättre att använda oss av digitala hjälpmedel i vår serviceproduktion och se det digitala som det nya normala. Vi måste kort och gott anpassa oss till en ny verklighet, säger Bergqvist.

Torvalds: Ambitiösa gröna strategier måste beakta finländska förhållanden.

EU:s nya livsmedels- och biodiversitetsstrategier är ambitiösa och viktiga delar av den gröna given – men bägge strategier måste beakta finländska förhållanden. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Läs föregående artikel

Ekonomiutskottets medlem Joakim Strand: ”Bra helhet till stöd för restaurangerna”

Förplägnadsrörelsen har begränsats kraftigt genom lagstiftning för att förhindra spridningen av coronaviruset. Restauranger, kaféer och serveringsställen stängdes från och med den 4 april, med take away som undantag. När riksdagen godkände begränsningarna förutsattes att regeringen förbereder en stödmodell för restaurangbranschen som kompenserar skäliga kostnader och lindrar konsekvenserna av begränsningarna.

Läs följande artikel