Emma Ringbom ny kretsordförande för SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors samlades till ett fullsatt kretsmöte tisdagen den 23 maj. Kretsmötet valde en ny styrelse med ett helt nytt presidium. Emma Ringbom valdes till ny kretsordförande och till vice ordförande valdes Kasper Kannosto och Kristian Wahlbeck.

– Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot samarbetet med styrelsen, våra lokala beslutsfattare och hela partiet. Tillsammans gör vi SFP:s röster hörda – både i staden och på ett nationellt plan, säger nyvalda kretsordförande Emma Ringbom.

– Helsingfors har som huvudstad unika möjligheter och behov. Som rikets motor bör vi vara en förebild och vara väl representerade när beslut fattas. SFP är just nu i nyckelposition när det gäller att förhandla fram ett regeringsprogram för de kommande fyra åren. Den här chansen ska vi ta väl vara på och se till att våra värderingar genomsyrar programmet. Våra förhandlare har vårt fulla förtroende i det uppdraget.

Vid kretsmötet valdes även en ny styrelse för SFP i Helsingfors. Styrelsen för år 2023-2024 består av följande medlemmar:

Ordinarie medlemmar

Anna Granstedt SFP i Sydvästra Helsingfors
Oona Hagman SFP Norr om Långa bron
Elis Henell SFP i Centrum
Theo Herold SFP i Södra Helsingfors
Matias Hertzberg Svensk Ungdom i Helsingfors
Charlie Hindsberg SFP i Östra Helsingfors
Joakim Horsma SFP i Hoplaxnejden
Gunilla Karlsson Weckman SFP i Södra Helsingfors
Satu Roberg SFP i Munksnejden
Karin Toyoda SFP i Tölö

Ersättare

Sara von Bonsdorff SFP Norr om Långa bron
Peter Hackman SFP i Tölö
Esa Puurtinen SFP i Norra Helsingfors
Niklas Rönnberg SFP i Sydöstra Helsingfors
Alex Seitsamo SFP i Centrum
Mimi Wiik SFP i Munksnejden

Kristian Wahlbeck kandiderar till vice ordförande för SFP i Helsingfors

Kristian Wahlbeck, 63 år, är till utbildningen specialläkare i psykiatri och har en livslång erfarenhet av att arbeta för psykisk folkhälsa. För tillfället är han ledande sakkunnig vid föreningen MIELI Psykisk Hälsa Finland och forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Läs föregående artikel

Gott samarbete mellan Varha och kommunerna avgörande för att trygga friska fastigheter

På onsdagens fullmäktigemöte 24.5 behandlades ändringar i investeringsplanen 2023-2026 samt beslöt fullmäktige att fortskrida med en ansökan om en fullmakt att få uppta mera lån till välfärdsområdet. Ändringarna i investeringsplanen var väntade i.o.m. att planen gjordes upp under extrema tidsfrister med delvis bristfällig information och kommunerna kom med ändringar i sina redogörelser till välfärdsområdet ännu in i det sista. I den investeringsplan som presenterades under mötet är det beräknat att välfärdsområdet kommer att använda sin fullmakt att uppta lån för sammanlagt 432,4 miljoner euro under perioden 2023-2026, tidigare var summan 457,3 miljoner euro.

Läs följande artikel