Kristian Wahlbeck kandiderar till vice ordförande för SFP i Helsingfors

Kristian Wahlbeck, 63 år, är till utbildningen specialläkare i psykiatri och har en livslång erfarenhet av att arbeta för psykisk folkhälsa. För tillfället är han ledande sakkunnig vid föreningen MIELI Psykisk Hälsa Finland och forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Kristian har ett starkt engagemang för den psykiska folkhälsan och vill arbeta för en politik som stöder människors välbefinnande. Han ser socialt kapital, grön och blå närmiljö och tillgängligt kulturutbud som viktiga för stadsbornas psykiska hälsa. En grön omställning av staden stöder också stadsbornas välbefinnande – grunden för välbefinnandet läggs under barn och ungdom, och Kristian vill se flera och bättre bedömningar av politiska besluts konsekvenser för välbefinnandet, i synnerhet för barn och unga. 

Kristian har varit medlem i den arbetsgrupp som tagit fram den nationella strategin för psykisk hälsa och nu följer han med verkställandet av strategin. Han anlitas ofta som expert i internationella och nationella sammanhang, och har tagit initiativ till nyskapande tidiga insatser för psykisk hälsa, såsom verksamheten Lappvikens Källa i Helsingfors. Behandling av psykisk ohälsa i rätt tid ska vara en rättighet för alla, och är en lönsam investering för staden, därför har Kristian de senaste åren aktivt arbetat för införandet av en terapigaranti, också på riksplanet.

Kristian kandiderade i kommunalvalet 2021 och riksdagsvalet 2023. Han har ett brett nätverk, och flera förtroendeposter: han är bland annat Nora Grotenfelts suppleant i nämnden för fostran och bildning och dess svenska sektion, ledamot av styrelsen för Samfundet Folkhälsan och medlem i styrelsen för Stiftelsen Lappviken. Kristian Wahlbeck är bosatt i Östra centrum och är medlem i Svenska seniorer.

Wickström: Inga förhastade beslut angående sjukhusnätverket får göras

SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Henrik Wickström är orolig för hur HUS servicenätverksprocess kommer att gå vidare. HUS sammunslutningens styrelse har idag på sin mötesagenda framtiden för HUS servicenätverk. Inga detaljer har lagts fram i offentligheten, men Wickström är orolig.

Läs föregående artikel

Emma Ringbom ny kretsordförande för SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors samlades till ett fullsatt kretsmöte tisdagen den 23 maj. Kretsmötet valde en ny styrelse med ett helt nytt presidium. Emma Ringbom valdes till ny kretsordförande och till vice ordförande valdes Kasper Kannosto och Kristian Wahlbeck.

Läs följande artikel