Envis och kortsiktig regering sysselsätter riksdagen

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson kritiserar regeringens nonchalans i frågan om dygnet runt-jour för Vasa centralsjukhus.

– I december ifjol hade riksdagen en utmärkt möjlighet att fatta ett gott beslut, och ge centralsjukhusen i såväl Vasa som Östermyra fulljour dygnet runt. Ändå agerade regeringen envist och kortsiktigt, då den vägrade låta det fungerande tvåspråkiga centralsjukhuset i Vasa kvarstå som ett av fulljourssjukhusen, säger Henriksson.

– Varför är det då viktigt att Vasa är ett av dessa sjukhus? Det enkla svaret är att landskapet Österbotten är ett av de mest livskraftiga i vårt land med hygglig sysselsättning och goda framtidsutsikter också då det gäller befolkningsprognos. Resultaten på vården vid VCS har genomgående hållit hög klass, och dessutom är Österbotten det enda landskapet där språkgrupperna är lika stora. Därför är ett tvåspråkigt centralsjukhus både naturligt och oerhört viktigt.

Henriksson anser att regeringens nonchalans av fakta har lett till att riksdagen nu igen måste ta ställning i frågan – nu i form av ett medborgarinitiativ och ett lagförslag med samma innehåll.

Torvalds: Tillgänglighet skapar delaktighet

Idag firas den nationella tillgänglighetsdagen. Tidigare ordförande för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Europaparlamentariker Nils Torvalds lyfter upp vikten av allas lika rätt till delaktighet i samhället.

Läs föregående artikel

Prioritera kampen mot penningtvätt och skatteflykt

EU-kommissionen ska enligt det nuvarande anti-penningtvättsdirektivet ansvara för att upprätta och uppdatera en lista över länder som kan anses vara högriskländer när det kommer till penningtvätt.

Läs följande artikel