Centraliseringsivern får inte drabba akutvården – vi behöver ett heltäckande nät så att finländarna kan känna sig säkra på att snabbt få god vård då det behövs.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

Vårdreformen når inte målen

Regeringen har uppenbarligen inget intresse av att nå de ursprungliga målen med vårdreformen, som i sin nuvarande form varken blir lönsam, jämlik eller smidig.