Ett mänskligt, framgångsrikt Finland

Svenska folkpartiet presenterade idag ett utkast till ett nytt partiprogram.

Utkastet går under namnet ”Ett mänskligt och framgångsrikt Finland”. Partiprogrammet är tänkt att ersätta det nuvarande, ”Steget före” från år 2006.

– Vi väljer idag att presentera ett nytt och fräscht partiprogram enligt en helt ny struktur. Vi vill genom detta signalera en tydlig framtidstro och visa hur vi kan göra morgondagen bättre. Vår grundläggande ideologi baserar sig, liksom förr, på en liberal värdegrund samt på att Finland också i framtiden ska ha två fungerande nationalspråk, säger partiordförande Carl Haglund, som det senaste året har lett beredningen av det nya partiprogrammet.

– Partiprogrammet är det mest centrala av våra politiska dokument. Vi har valt att ha en öppen och inkluderande process och jag har varit väldigt glad för hur engagerade folk har varit för att vi ska kunna presentera det bästa möjliga partiprogrammet.

Det nya partiprogrammet godkänns slutligen av SFP:s partidagsdelegater under partidagen i Åbo den 10-12 juni.

Utkastet kan laddas ned här.

Regionen Österbotten är ett framgångskoncept för hela Finland

- När jag nu under min österbottniska cykelturné möter företagare, lokalpolitiker och medborgare slås jag igen av den självkänsla, positivitet och företagsamhet som råder i Österbotten.

Läs föregående artikel

Henriksson kräver konkreta åtgärder

Regeringens åtgärder för att förbättra sysselsättningen är otillräckliga. Nu behövs konkreta åtgärder, anser Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel