Henriksson kräver konkreta åtgärder

Regeringens åtgärder för att förbättra sysselsättningen är otillräckliga. Nu behövs konkreta åtgärder, anser Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Sysselsättningsläget är regeringens och hela Finlands främsta utmaning. De åtgärder regeringen redan har föreslagit är en helt god början, men det står klart redan nu att de trots allt är otillräckliga. Det behövs ett bredare urval av åtgärder som faktiskt hjälper arbetslösa finländare att få ett jobb, säger Henriksson.

I Svenska riksdagsgruppens skuggbudget finns flera förslag för att förbättra sysselsättningen: en ändring av den inkomstrelaterade ersättningen mot en mer sporrande modell samt möjligheten att konkurrensutsätta arbetsförmedlingstjänster, till exempel.

Svenska riksdagsgruppen vill också utreda minijobbmodellen som en åtgärd för att sysselsätta unga arbetslösa. Modellen skulle gå ut på att ge unga möjligheten att förtjäna en viss summa per månad utan att det påverkar deras stöd eller andra förmåner. Modellen skulle också hjälpa till att bryta upp flitfällor.

– Det vore dessutom nödvändigt att skapa verkliga möjligheter för lokala avtal. Regeringen kunde se på Sverige som exempel, där har man vidtagit modiga åtgärder för att förnya arbetsmarknaden, säger Henriksson.

– För att utöka utbudet på arbetskraft borde regeringen dessutom genast vidta åtgärder för att förnya familjeledigheterna och hemvårdsstödet – dessa system uppmuntrar inte tillräckligt de yngre kvinnorna att delta i arbetslivet. De hjälper inte heller till att förbättra jämställdheten inom arbetslivet. Har regeringen gjort ett ideologiskt val genom att utelämna dessa frågor från jämställdhetsprogrammet?

Ett mänskligt, framgångsrikt Finland

Svenska folkpartiet presenterade idag ett utkast till ett nytt partiprogram.

Läs föregående artikel

Jourreformen är en katastrof

Svenska riksdagsgruppen fördömer regeringens beslut att avveckla Vasa centralsjukhus. Enligt regeringens förslag är Vasa centralsjukhus inte ett av de tolv sjukhus som har full dygnet runt jour i framtiden.

Läs följande artikel