EU:s krisfond måste hjälpa Finland.

Mats Nylund föreslår att EU:s krisfond ska stöda Finland för de förluster som Rysslands livsmedelsbojkott orsakar.

Syftet med krisfonder är att stöda de som drabas mest vid oförutsedda händelser.

– Finland och vår livsmedelsindustri hör till de länder som drabbas allra mest av att Ryssland har förbjudit livsmedelsimport. Detta är helt klart ett läge där EU:s krisfond ska användas, säger Nylund.

Nylund diskuterade frågan med Jord- och skogsbruksministeriet i fredags.

Minister Henriksson: Äntligen kan de internerade få ersättning

Nu blir det möjligt för civilpersoner som internerades efter fortsättningskriget att ansöka om ersättning.

Läs föregående artikel

Inbesparingar hotar drabba rättsväsendet

Anna-Maja Henriksson bestört över finansminister Rinnes förslag till budget

Läs följande artikel