Inbesparingar hotar drabba rättsväsendet

Anna-Maja Henriksson bestört över finansminister Rinnes förslag till budget

Justitieminister Anna-Maja Henriksson säger i ett pressmeddelande från ministeriet att finansministeriets förslag till ytterligare inbesparingar drabbar rättsväsendet och brottspåföljdsområdet mycket hårt.

– Jag har i dag fått finansministeriets förslag till budget för nästa år och det är bestörtande. I synnerhet finansministeriets förslag till inbesparingar i ministeriernas verksamhetsutgifter kommer att drabba justitieministeriets förvaltningsområde mycket hårt. Med tanke på rättstatens grundfunktioner är detta till och med ansvarslöst, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Inbesparingarna kommer att rikta sig direkt till statens kärnfunktioner, dvs. rättsväsendet och brottspåföljdsområdet. Inom vartdera området pågår omfattande reformprogram vars syfte är att garantera medborgarna rättsskydd i statens nuvarande svaga ekonomiska läge samt att förverkliga straffansvaret och förebygga återfallsbrottslighet, konstaterar justitieminister Henriksson.

– Sparkraven riktar sig inte till förvaltningen, utan direkt till verksamheten. Ett fungerande rättsskydd möjliggör förtroende och ekonomisk konkurrenskraft i samhället. Det finns nu en uppenbar risk att dessa vittrar sönder. En rättstat som Finland har inte råd att äventyra rättsäkerheten och medborgarnas förtroende, avslutar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

EU:s krisfond måste hjälpa Finland.

Mats Nylund föreslår att EU:s krisfond ska stöda Finland för de förluster som Rysslands livsmedelsbojkott orsakar.

Läs föregående artikel

Ekman: Dödandet av civila måste få ett omedelbart slut

Vi måste bära vårt medmänskliga ansvar också då humanitära kriser blossar upp, säger Ekman.

Läs följande artikel