Eva Biaudet fortsätter som ordförande för SFP:s partifullmäktige

Riksdagsledamot Eva Biaudet fick fortsatt förtroende att leda SFP:s partifullmäktige. Till vice ordförande valdes Elin Blomqvist-Valtonen från Borgå. Partifullmäktige utsågs av partidagen i Vanda under veckoslutet. Parifullmäktiges ordförande och vice ordförande väljs av partifullmäktigemedlemmarna.

– Känns inspirerande att vara ordförande för fullmäktige som består av 52 partirepresentanter och jag är oerhört glad för det förtroende jag fått. Som ordförande för SFP:s partifullmäktige vill jag bidra till en bred politisk diskussion både under och emellan våra möten. Partifullmäktige har en viktig uppgift i partiet att bereda partiets politiska riktlinjer på lång sikt, säger Biaudet.

Partifullmäktigemedlemmar väljs av partidagen för en tvåårsperiod.Fullmäktiges uppgifter är bl.a. att bereda partiets politiska riktlinjer på lång sikt, välja partistyrelse, fastställa bokslutet samt behandla yttrande över motionerna och förelägga dem för partidagen. 

Partiets ordförande och vice ordföranden är även enligt stadgarna medlemmar av partifullmäktige.

Lista över partifullmäktiges sammansättning hittas på adressen https://sfp.fi/politik/partifullmaktige-styrelse-och-utskott/partifullmaktige/

Partiordförandes linjetal på partidagen 2020

Här är partiordförandes linjetal från partidagen 26.9.2020 i Vanda.

Läs föregående artikel

Gruppordförande Anders Adlercreutz inlägg på partidagen 2020

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz inlägg i den allmänpolitiska debatten på SFP:s partidag 26.9.2020 i Vanda.

Läs följande artikel