Blomqvist: Arbetet för jämställdhet är särskilt viktigt under kriser

Den 19 mars uppmärksammas Minna Canthdagen och jämställdhetsdagen. Årets jämställdhetsdag infaller samtidigt som ett krig pågår i Europa.

– Det är viktigt att vi stöder Ukraina och det ukrainska folket, och särskilt kvinnor och flickor. I konfliktsituationer försätts kvinnor och flickor ofta i en särskilt utsatt situation. Vi måste också se till att kvinnor och flickor på flykt hålls trygga och inte faller offer för människohandel eller utnyttjande. Det här är också viktigt när vi tar emot flyktingar i Finland, säger minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.

– Med en pandemi och våldsamma konflikter har vi flera kriser som samtidigt drabbar världssamfundet, och som hotar de framsteg vi nått inom det globala jämställdhetsarbetet. Arbetet för kvinnors och flickors rättigheter fortsättningsvis oerhört aktuellt och viktigt, idag och i framtiden, avslutar Blomqvist.

Blomqvist: Stödpaket för lantbrukssektorn är nödvändigt

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläder sig över regeringens beslut om att bereda ett stödpaket på 300 miljoner euro för jordbrukssektorn. Regeringen ska i brådskande ordning bereda åtgärder som ska underlätta den lönsamhetskris som förvärrats av Rysslands anfall mot Ukraina, och stärka den nationella försörjningsberedskapen.

Läs föregående artikel

Finland behöver en ombudsman för att förebygga mobbning i skolan

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att Finland får en ombudsman för förebyggandet av mobbning inom småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiet. Enligt Wickström är mobbningen fortsättningsvis ett allvarligt fenomen i skolorna som drabbar ett stort antal barn och unga. Wickström poängterar att mobbning i skolåldern har negativa effekter på barnets utveckling och att effekterna syns även som vuxen. Ju tidigare man kan ingripa, desto bättre, menar Wickström.

Läs följande artikel