Fler vill bli vice ordförande för SFP i Österbotten

Valberedningen höll sitt sista möte inför lördagens kretsmöte för SFP i Österbotten och ytterligare två kandidater vill fungera som vice ordförande i kretsstyrelsen.

– Det är verkligen positivt att det finns så stort intresse för uppdrag inom kretsstyrelsen, konstaterar valberedningens ordförande Ulla Granfors. 

Nu har vice ordförandekandidaterna kompletterats med ytterligare två namn. De är Sabina Forsbacka från Nykarleby och Jan Ray från Larsmo. 

Sabina Forsbacka är aktiv inom SFP i Nykarleby och motiverar sitt beslut så här: 

– Jag ställer upp för att jag känner att jag har kompetens att bidra med, jag är motiverad och redo att gå i täten för SFPs arbete för vårt Österbotten. Jag vill vara med och axla ansvar för ett Österbotten där livet på landsbygden och i städerna stöder varandra, ett nordiskt och internationellt Österbotten där förutsättningarna är jämlika och alla är välkomna.

Jan Ray är sittande kretsstyrelsemedlem och även aktiv inom SFP i Larsmo. 

– Jag vill jobba för att alla kommuner och lokalavdelningar samarbetar för att lyfta Österbotten och visa på de fantastiska saker som Österbotten kan åstadkomma. I ett Österbotten där kretsstyrelsen har ett stort ansvar vill jag vara med och visa att SFP och vår politik levererar nu och i framtiden.

 

Tidigare har följande personer meddelat intresse för kretsstyrelsens presidium: 

Ordförandekandidater: Samuel Broman, Joacim Sandbacka, Roberth Sjöström 

Vice ordförandekandidater: Carola Bengs-Lattunen, Jan-Ove Nyman 

Kretsmötet har ca 110 delegater från Karleby till Kristinestad som deltar under lördagens möte.

Gott samarbete mellan Varha och kommunerna avgörande för att trygga friska fastigheter

På onsdagens fullmäktigemöte 24.5 behandlades ändringar i investeringsplanen 2023-2026 samt beslöt fullmäktige att fortskrida med en ansökan om en fullmakt att få uppta mera lån till välfärdsområdet. Ändringarna i investeringsplanen var väntade i.o.m. att planen gjordes upp under extrema tidsfrister med delvis bristfällig information och kommunerna kom med ändringar i sina redogörelser till välfärdsområdet ännu in i det sista. I den investeringsplan som presenterades under mötet är det beräknat att välfärdsområdet kommer att använda sin fullmakt att uppta lån för sammanlagt 432,4 miljoner euro under perioden 2023-2026, tidigare var summan 457,3 miljoner euro.

Läs föregående artikel

Samuel Broman blir ny kretsordförande för SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsmöte i Jakobstad lördagen den 27 maj vid Jakobstads gymnasium. Tre kandidater hade innan mötet meddelat intresse för ordförandeskapet. Efter omröstningen föll rösterna 63 av 104 röster (60%) på Broman och han blir därmed SFP i Österbottens nya kretsordförande.

Läs följande artikel