Företagsamhet på tråden – vi svarar på fyra högaktuella frågor

Det ska alltid löna sig att jobba – det är något Svenska folkpartiet länge framhållit. Men hur ökar man sysselsättningsgrader, råder bot på arbetskraftsbristen och hur skapar man en sporrande skattepolitik, eller ett sunt investeringsklimat? I grund och botten ligger företagen. SFP:are tar upp fyra viktiga teman kring företagsamhet.

 Anna-Maja – långsiktigt vill vi att skattegraden i Finland ska vara lägre. Varför är det viktigt att hålla skattegraden på en rimlig nivå? På vilket sätt skulle detta främja företagsklimatet i Finland? 

”Finland ska vara ett attraktivt land att investera  och jobba i. En rimlig skattegrad är också en konkurrensfaktor. Och fler arbetsplatser ger skatteintäkter. Därför behöver vi fler jobb och flera som jobbar. Det finländska näringslivet och företagen ska ges de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas. De nya arbetsplatserna skapas särskilt i de små- och medelstora företagen.

Flit ska alltid vara lönsamt. Beskattningen ska alltid sporra till företagande och till företagsamhet. Samfundsskatten bör vara konkurrenskraftig. Vinster som investeras tillbaka i företagets verksamhet borde beskattas med en lägre skattesats, exempelvis 15 procent. Dessutom borde start-up företag befrias från att betala samfundsskatt under till exempel de första två-tre verksamhetsåren.”

 

Anders Adlercreutz, en stor del av våra företag lider av arbetskraftsbrist. Hur råder vi bot på arbetskraftsbristen? Behöver vi mer utbildningsinsatser?

“När man diskuterar med företagare är det här den enskilt största frågan som kommer upp. Och som alltid behövs flera åtgärder. De som idag är arbetslösa måste få starkare incitament till omskolning, men vi måste också få ett fungerande system för läroavtal. Idag är kostnaden för företaget helt enkelt för stor. Samtidigt har vi en stor grupp ungdomar som helt klart skulle gagnas av en sådan utbildningsform. Ett smidigare läroavtalssystem med lägre kostnader för företagen är en del av lösningen.”

Adlercreutz fortsätter. 

“Vi behöver också smidigare arbetskraftsinvandring. Behovsprövningen bör slopas – vi kunde här börja med lokala försök för att lindra de farhågor som finns och de företag som bevisligen skött sina förpliktelser kunde ha en skild rutt med lättare processer. Här är en del förbättringar under arbete. Vi talat för en lägre skatt på arbete under en längre tid. Med en lägre skattesats är det mer sporrande att ta emot arbete. Effekten är kanske inte stor, men kunde ha en betydelse inom vissa branscher.

 

Thomas Blomqvist – för att främja en hållbar tillväxt läggs 240 miljoner euro på beredskap, energiförsörjning och ren teknologi – hur hjälper detta finländska företag att hållas i framkanten av utvecklingen för den gröna omställningen – och lättare ta sig in på den utländska marknaden?

“Stödet är viktigt eftersom det riktas bland annat till vätgasprojekt, acku-teknologi och satsningar på biogasinvesteringar på landsbygden. Det här är framtidens energiformer och stödet fungerar som en katalysator för att kunnande och utvecklingsarbete görs inom finländska företag. Även utvecklingen av laddningsinfra och stöd för en omställning från olje- och gasuppvärmning till miljövänligare uppvärmningsformer är satsningar som både sporrar företagen och företagandet och samtidigt har en klimatpolitisk dimension. Skogsindustrin har många biobaserade lösningar och utvecklingsprojekt med vilka man kan ersätta användningen av plaster. Det är viktigt att virkesförsörjningen tryggas, därför har också stöden till enskilda vägar en betydelse i den här frågan.”

Hur tycker du, Henrik Wickström, att den här regeringen behandlat företagarfrågor?

“Den här regeringen har kritiserats hårt för sin företagspolitik. Regeringsperioden har präglats av många kriser. Såväl coronakrisen som Rysslands anfallskrig i Ukraina har drabbat olika företagbranscher hårt.  Under coronaepidemins inledande fas var det för privata aktörer svårt att agera före regeringen då man inte hade tillräckligt med info om den pågående pandemin. Jag skulle säga att Svenska folkpartiet hittills har lyckats hantera coronaläget väl.

Trots kriserna har regeringen som ett resultat av SFP:s arbete kunnat se till att företagarnas beskattning inte höjts trots ett starkt tryck att göra det. Dessutom lyckades vi nu få anslag för innovationsarbete i samband med regeringens sista budgetmangling – det var också viktigt ur ett klimatperspektiv.”

Det ska bli mer i handen

Småbarnspedagogik, skola, äldrevård, sjukhus, idrott, kultur, kollektivtrafik, polisen och allt det goda som ger trygghet i vardagen. Inget av det här skapas ur det tomma intet. Välfärden måste skapas genom arbete och företagsamhet. Det är så vi får skatteintäkter som håller samhällshjulen rullande. En hållbar ekonomi är vårt nordiska välfärdssamhälles bästa garant.

Läs föregående artikel

Ett litet steg mot för­delningsrättvisa, ett stort steg för COP27

Under COP27 togs ett historiskt beslut att officiellt grunda en fond för att ersätta utsatta länder för de skador som klimatuppvärmningen orsakat. Bland annat FN:s generalsekreterare Antionio Guterres beskrev den omdiskuterade “loss and damage”-fonden som ett viktigt steg mot klimaträttvisa. Resten av mötet då? Inte något annat än ett misslyckande.

Läs följande artikel