Det ska bli mer i handen

Småbarnspedagogik, skola, äldrevård, sjukhus, idrott, kultur, kollektivtrafik, polisen och allt det goda som ger trygghet i vardagen. Inget av det här skapas ur det tomma intet. Välfärden måste skapas genom arbete och företagsamhet. Det är så vi får skatteintäkter som håller samhällshjulen rullande. En hållbar ekonomi är vårt nordiska välfärdssamhälles bästa garant.

Att ha ett jobb ger också trygghet i vardagen. Vi i SFP vill att det alltid ska löna sig att jobba. Flit och arbete ska belönas. Beskattningen ska sporra till arbete och företagande. Istället för skattehöjningar har vi redan länge ansett att skatten på arbete är för hög i Finland och borde sänkas på sikt. När du jobbar mera ska det också synas i plånboken. Den vanliga löntagaren ska få mer i handen.

Putins brutala krig i Ukraina har lett till att priset på bland annat mat och bränsle stigit. Inflationen och kostnaderna i vardagen ökar. Vad kunde vi då göra för att trygga finländarnas köpkraft? Jo, vi borde sänka skatten på arbete och pension. Jag tycker att tiden är mogen för det nu. Mitt och SFP:s budskap inför regeringens budgetförhandlingar i höst är klart. Vi vill inte se skattehöjningar. Istället ska vi sänka skatten på arbete och pension.

 

”Vi borde sänka skatten på arbete och pension. Jag tycker att tiden är mogen för det nu. Mitt och SFP:s budskap inför regeringens budgetförhandlingar i höst är klart. Vi vill inte se skattehöjningar. Istället ska vi sänka skatten på arbete och pension.”

Under den här regeringsperioden har vi genomfört en mängd sysselsättningsåtgärder som både ökat sysselsättningsgraden och stärkt den offentliga ekonomin. Sysselsättningsgraden i Finland närmar sig 75 procent. Men vi kan göra ännu mer. Vi bör sikta på en sysselsättningsgrad på 80 procent som i de övriga nordiska länderna. Det här kräver målmedvetna åtgärder. Behovet av reformer på arbetsmarknaden har inte försvunnit. Vi behöver bättre förutsättningar för lokala avtal och ett mer sporrande arbetslöshetsskydd. Och det är helt klart att vi behöver en betydligt större arbetsrelaterad invandring. Därför borde vi slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft!

De nya arbetsplatserna skapas främst i små- och medelstora företag. Därför behöver våra företag och vårt näringsliv få de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas. Beskattningen ska sporra till företagande. Samfundsskatten bör vara konkurrenskraftig. Vinster som investeras tillbaka i företagets verksamhet borde beskattas med en lägre samfundsskattesats, till exempel 15 procent. Start-up företag borde befrias från att betala samfundsskatt under exempelvis de första två-tre verksamhetsåren. Det skulle ge en stark signal att det lönar sig att starta ett företag.

Forskning och innovationer för Finland framåt och står som grund för framgång och konkurrenskraft. För att vi ska nå målet om att satsningarna på forskning och utveckling på sikt ska vara fyra procent av BNP behövs privata sektorns och näringslivets insats. Vi ska sporra särskilt små- och medelstora företag att öka sina forsknings- och innovationsanslag och här tror jag att det skatteavdrag som regeringen beslutat om nu på våren har en viktig roll. Också Finlandsbilden är viktig och den stärks av vår ansökan till Nato. Det har stor betydelse för vårt näringsliv och för att Finland ska vara ett så attraktivt land som möjligt att investera i. 

Slutligen önskar jag alla en skön och avkopplande sommar! Kom ihåg att ha på flytvästen! Den är en förmånlig livförsäkring.

Ett kärt hav med grumlig sikt: det internationella samarbetet avgör Östersjöfrågan

Östersjön är ett hav där förändringarna syns snabbt – ett mycket sårbart hav, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz som håller i trådarna för beredningen av SFP:s Östersjöprogram. Sedan hösten 2021 har en arbetsgrupp jobbat för ett uppdaterat program för vårt hav – Adlercreutz ger oss en insyn i processen. 

Läs föregående artikel

Företagsamhet på tråden – vi svarar på fyra högaktuella frågor

Det ska alltid löna sig att jobba – det är något Svenska folkpartiet länge framhållit. Men hur ökar man sysselsättningsgrader, råder bot på arbetskraftsbristen och hur skapar man en sporrande skattepolitik, eller ett sunt investeringsklimat? I grund och botten ligger företagen. SFP:are tar upp fyra viktiga teman kring företagsamhet.

Läs följande artikel