Framgångsrik exportindustri kräver tillgång till arbetskraft och fungerande infrastruktur

Anna-Maja Henriksson

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade att företagen måste ha de rätta förutsättningarna för att kunna vara framgångsrika på den globala marknaden i sitt festtal på Viexpos 50-årsjubileum.

Idag lever vi i en globaliserad värld där marknaden egentligen är gränslös. Hela världen ligger öppen för den som kommer med tillräckligt goda idéer och intressanta produkter. 

-För att vi även i framtiden ska kunna se våra företag blomstra ute i världen måste samhället se till att de rätta förutsättningarna finns för företag att grundas, verka och växa. Dessutom behöver vi organisationer såsom Viexpo och Business FInland som hjälper mindre företag att ta sig ut på den internationella marknaden.

Henriksson betonar att vi behöver långsiktiga och målmedvetna åtgärder för att nå regeringens ekonomiska målsättningar och en sysselsättningsgrad på 75 procent.

– Vi vill alla, att företag runt om i Finland ska växa och även i fortsättningen vara framgångsrika globalt. Därför måste vi åtgärda ett av grundproblemen som tillgång till arbetskraft. Det måste bli lättare för företagen att anställa utländsk arbetskraft, säger Henriksson.

– För att företag ska kunna verka globalt från ett avlägset land som Finland behöver vi även se till att  göra infrastruktursatsningar som gynnar företagen. Vi behöver se till att vägarna är i gott skick och att fungerande kommunikationer finns. En fungerande infrastruktur är avgörande för att exporten ska kunna fungera, säger Henriksson.

Henriksson poängterar även att regeringen i samband med budgetförhandlingarna kommit överens om att uppgöra en företagsstrategi med betoning på tillväxt och internationalisering och som skulle rikta sig till små och medelstora företag där de flesta arbetsplatserna skapas. 

– Finland är ett exportberoende land. Hur väl vi lyckas med exporten är av avgörande betydelse för hela vår samhällsekonomi. Kluster, nätverk och hög förädlingsgrad på produkter och tjänster, föds där det finns dynamik, vilja, mångfald och kunnande. Och en stor dos framtidstro och optimism, säger Henriksson

Terapigarantin sänker tröskeln för hjälp

Medborgarinitiativet om terapigaranti har i dag lämnats till riksdagen. Terapigaranti innebär att en person får tillgång till vård, till exempel ett samtal med en terapeut eller kortvarig terapi, så snabbt som möjligt – något som behövs, inte minst på svenskt håll.

Läs föregående artikel

Minister Blomqvist: Norden är starkare tillsammans

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, betonade i ett anförande på Utrikesministeriets tillställning under FN-dagen betydelsen av nordiskt samarbete även utanför Nordens gränser.

Läs följande artikel